Mangas
Hồi Quy Giả Về Hưu

Hồi Quy Giả Về Hưu [Manhwa]

Alternative Titles: Hồi Quy Sau Khi Vừa Nghỉ Hưu
Story of: Hồi Quy Giả Về Hưu

Sau khi Cánh cổng đầu tiên được mở vào năm 2018, Lim Dae-In đã sống sót được 20 năm trên Trái đất trong khi được kết nối với các chiều không gian khác. Một ngày sau lễ kỷ niệm nghỉ hưu được chờ đợi từ lâu, anh ấy đã quay trở lại 20 năm trước, quay trở lại thời điểm anh ấy chẳng có gì…

3
0
5