Mangas
Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện

Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện [Manhwa]

Story of: Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Học Viện

Tôi sở hữu một nhân vật phản diện phụ hạng ba trong trò chơi yêu thích của mình. Tôi không có tham vọng và chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng. Nhưng chết tiệt, thế giới này là một nơi khó tồn tại. Tôi sẽ sống sót đến cuối câu chuyện này, theo cách mà nhân vật chính không thể. Tôi sẽ sống sót theo cách của một nhân vật phản diện hạng ba.

3
0
5