Mangas
Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ [Manhua]

Alternative Titles: Vampires And Knight
Story of: Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Một thánh hiệp sĩ bại trận bị bắt giữ bởi vampires, cái gì đang chờ đợi anh ấy ở phía trước? Cái chết? Hãy nhận lấy sự ban phước của ta con gái? Cô ta nâng niu gò má của ta với một nụ cười khả ố làm lộ ra chiếc ranh nanh huyễn hoặc đang kề ngay tận cổ…

13
0
5

Chapters List

Chapter 321
2 months ago

1

Chapter 320
2 months ago

1

Chapter 319
2 months ago

1

Chapter 318
2 months ago

1

Chapter 317
2 months ago

1

Chapter 316
2 months ago

1

Chapter 315
2 months ago

1

Chapter 314
2 months ago

1

Chapter 313
2 months ago

1

Chapter 312
2 months ago

1

Chapter 311
2 months ago

1

Chapter 310
2 months ago

1

Chapter 309
2 months ago

2

Chapter 308
4 months ago

3

Chapter 307
4 months ago

3

Chapter 306
4 months ago

2

Chapter 305
4 months ago

2

Chapter 304
4 months ago

2

Chapter 303
4 months ago

2

Chapter 302
4 months ago

2

Chapter 301
4 months ago

2

Chapter 300
4 months ago

2

Chapter 299
4 months ago

2

Chapter 298
4 months ago

2

Chapter 297
4 months ago

2

Chapter 296
4 months ago

2

Chapter 295
4 months ago

2

Chapter 294
4 months ago

2

Chapter 293
4 months ago

2

Chapter 292
4 months ago

2

Chapter 291
4 months ago

2

Chapter 290
4 months ago

2

Chapter 289
4 months ago

2

Chapter 288
4 months ago

2

Chapter 287
4 months ago

2

Chapter 286
4 months ago

2

Chapter 285
4 months ago

2

Chapter 284
4 months ago

2

Chapter 283
4 months ago

2

Chapter 282
4 months ago

2

Chapter 281
4 months ago

2

Chapter 280
4 months ago

2

Chapter 279
4 months ago

2

Chapter 278
4 months ago

2

Chapter 277
4 months ago

2

Chapter 276
4 months ago

2

Chapter 275
4 months ago

2

Chapter 274
4 months ago

2

Chapter 273
4 months ago

2

Chapter 272
4 months ago

2

Chapter 271
4 months ago

2

Chapter 270
4 months ago

2

Chapter 269
4 months ago

2

Chapter 268
4 months ago

2

Chapter 267
4 months ago

2

Chapter 266
4 months ago

2

Chapter 265
4 months ago

2

Chapter 264
4 months ago

2

Chapter 263
4 months ago

2

Chapter 262
4 months ago

2

Chapter 261
4 months ago

2

Chapter 260
4 months ago

2

Chapter 259
4 months ago

2

Chapter 258
4 months ago

2

Chapter 257
4 months ago

2

Chapter 256
4 months ago

2

Chapter 255
4 months ago

2

Chapter 254
4 months ago

2

Chapter 253
4 months ago

2

Chapter 252
4 months ago

2

Chapter 251
4 months ago

2

Chapter 250
4 months ago

2

Chapter 249
4 months ago

2

Chapter 248
4 months ago

2

Chapter 247
4 months ago

2

Chapter 246
4 months ago

2

Chapter 245
4 months ago

2

Chapter 244
4 months ago

2

Chapter 243
4 months ago

2

Chapter 242
4 months ago

2

Chapter 241
4 months ago

2

Chapter 240
4 months ago

2

Chapter 239
4 months ago

2

Chapter 238
4 months ago

2

Chapter 237
4 months ago

2

Chapter 236
4 months ago

2

Chapter 235
4 months ago

2

Chapter 234
4 months ago

2

Chapter 233
4 months ago

2

Chapter 232
4 months ago

2

Chapter 231
4 months ago

2

Chapter 230
4 months ago

2

Chapter 229
4 months ago

2

Chapter 228
4 months ago

2

Chapter 227
4 months ago

2

Chapter 226
4 months ago

2

Chapter 225
4 months ago

2

Chapter 224
4 months ago

2

Chapter 223
4 months ago

2

Chapter 222
4 months ago

2