Mangas
Hy Vọng Duy Nhất

Hy Vọng Duy Nhất [Manhwa]

Alternative Titles: Only Hope
Story of: Hy Vọng Duy Nhất

Bỗng một ngày Eun Hye phát hiện ra Do Jin, người chồng rất mực dịu dàng, ấm áp của cô thực ra lại là sát nhân hàng loạt. Cũng trong đêm ấy, Eun Hye bị giết và trùng sinh về thời điểm 9 năm trước, khi cô lần đầu gặp anh. Liệu cô có thể ngăn cản tội ác của chồng mình, và nhóm lên ngọn lửa yêu lần nữa?

11
0
5

Chapters List

Chapter 71.1
2 months ago

1

Chapter 70.2
2 months ago

1

Chapter 70.1
2 months ago

1

Chapter 69.2
2 months ago

2

Chapter 69.1
3 months ago

3

Chapter 68.2
3 months ago

3

Chapter 68.1
3 months ago

3

Chapter 67.2
3 months ago

3

Chapter 67.1
3 months ago

3

Chapter 66.2
3 months ago

3

Chapter 66.1
3 months ago

3

Chapter 65.2
3 months ago

3

Chapter 65.1
4 months ago

3

Chapter 64.2
4 months ago

3

Chapter 64.1
4 months ago

3

Chapter 63.2
4 months ago

3

Chapter 63.1
4 months ago

3

Chapter 62.2
4 months ago

3

Chapter 62.1
4 months ago

3

Chapter 61.2
4 months ago

3

Chapter 61.1
4 months ago

3

Chapter 60.2
4 months ago

3

Chapter 60.1
4 months ago

3

Chapter 59.2
4 months ago

3

Chapter 59.1
4 months ago

3

Chapter 58.2
4 months ago

3

Chapter 58.1
4 months ago

3

Chapter 57.2
4 months ago

3

Chapter 57.1
4 months ago

3

Chapter 56.2
4 months ago

3

Chapter 56.1
4 months ago

3

Chapter 55.2
4 months ago

3

Chapter 55.1
4 months ago

3

Chapter 54.2
4 months ago

3

Chapter 54.1
4 months ago

3

Chapter 53.2
4 months ago

3

Chapter 53.1
4 months ago

3

Chapter 52.2
4 months ago

3

Chapter 52.1
4 months ago

3

Chapter 51.2
4 months ago

3

Chapter 51.1
4 months ago

3

Chapter 50.2
4 months ago

3

Chapter 50.1
4 months ago

3

Chapter 49.2
4 months ago

3

Chapter 49.1
4 months ago

3

Chapter 48.2
4 months ago

3

Chapter 48.1
4 months ago

3

Chapter 47.2
4 months ago

3

Chapter 47.1
4 months ago

3

Chapter 46.2
4 months ago

3

Chapter 46.1
4 months ago

3

Chapter 45.2
4 months ago

3

Chapter 45.1
4 months ago

3

Chapter 44.2
4 months ago

3

Chapter 44.1
4 months ago

3

Chapter 43.2
4 months ago

3

Chapter 43.1
4 months ago

3

Chapter 42.2
4 months ago

3

Chapter 42.1
4 months ago

3

Chapter 41.2
4 months ago

3

Chapter 41.1
4 months ago

3

Chapter 40.2
4 months ago

3

Chapter 40.1
4 months ago

3

Chapter 39.2
4 months ago

3

Chapter 39.1
4 months ago

3

Chapter 38.2
4 months ago

3

Chapter 38.1
4 months ago

3

Chapter 37.2
4 months ago

3

Chapter 37.1
4 months ago

3

Chapter 36.2
4 months ago

3

Chapter 36.1
4 months ago

3

Chapter 35.2
4 months ago

3

Chapter 35.1
4 months ago

3

Chapter 34
4 months ago

3

Chapter 33.2
4 months ago

3

Chapter 33.1
4 months ago

3

Chapter 32.2
4 months ago

3

Chapter 32.1
4 months ago

3

Chapter 31.2
4 months ago

3

Chapter 31.1
4 months ago

3

Chapter 30.2
4 months ago

3

Chapter 30.1
4 months ago

3

Chapter 29
4 months ago

3

Chapter 28
4 months ago

3

Chapter 27.2
4 months ago

3

Chapter 27.1
4 months ago

3

Chapter 26
4 months ago

3

Chapter 25
4 months ago

3

Chapter 24
4 months ago

3

Chapter 23.2
4 months ago

3

Chapter 23.1
4 months ago

3

Chapter 22.2
4 months ago

3

Chapter 22.1
4 months ago

3

Chapter 21.2
4 months ago

3

Chapter 21.1
4 months ago

3

Chapter 20
4 months ago

3

Chapter 19
4 months ago

3

Chapter 18
4 months ago

3

Chapter 17
4 months ago

3

Chapter 16
4 months ago

3