Mangas
Isekai Ojisan

Isekai Ojisan [Manga]

Alternative Titles: Chú tôi ở dị giới
Story of: Isekai Ojisan

Chú tôi kẹt 17 năm ở dị giới, giờ đã quay về

11
0
5

Chapters List

Chapter 57
1 month ago

0

Chapter 56
1 month ago

0

Chapter 55.5
3 months ago

4

Chapter 55
3 months ago

4

Chapter 54
3 months ago

2

Chapter 53
3 months ago

2

Chapter 52
3 months ago

2

Chapter 51
3 months ago

2

Chapter 50.5
3 months ago

2

Chapter 50
3 months ago

2

Chapter 49
3 months ago

2

Chapter 48
3 months ago

2

Chapter 47.5
3 months ago

2

Chapter 47
3 months ago

2

Chapter 46
3 months ago

2

Chapter 45
3 months ago

2

Chapter 44
3 months ago

2

Chapter 43.5
3 months ago

2

Chapter 43
3 months ago

2

Chapter 42
3 months ago

2

Chapter 41
3 months ago

2

Chapter 40
3 months ago

2

Chapter 39
3 months ago

2

Chapter 38
3 months ago

2

Chapter 37.5
3 months ago

2

Chapter 37
3 months ago

2

Chapter 36.5
3 months ago

2

Chapter 36
3 months ago

2

Chapter 35
3 months ago

2

Chapter 34
3 months ago

2

Chapter 33.5
3 months ago

2

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32.5
3 months ago

2

Chapter 32
3 months ago

2

Chapter 31
3 months ago

2

Chapter 30
3 months ago

2

Chapter 29.5
3 months ago

2

Chapter 29
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27.1
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

2

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

2

Chapter 24
3 months ago

2

Chapter 23
3 months ago

2

Chapter 22.1
3 months ago

2

Chapter 22
3 months ago

2

Chapter 21
3 months ago

2

Chapter 20
3 months ago

2

Chapter 19
3 months ago

2

Chapter 18.5
3 months ago

2

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

2

Chapter 15
3 months ago

2

Chapter 14
3 months ago

2

Chapter 13.5
3 months ago

2

Chapter 13
3 months ago

2

Chapter 12
3 months ago

2

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9
3 months ago

2

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7.5
3 months ago

2

Chapter 7
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4
3 months ago

2

Chapter 3
3 months ago

2

Chapter 2
3 months ago

2

Chapter 1
3 months ago

2