Mangas
Isekai Tensei Soudouki

Isekai Tensei Soudouki [-]

Story of: Isekai Tensei Soudouki

Balud Cornelius là con trai của một quý tộc của vương quốc Mauricia và bên trong cậu ta có tới 2 linh hồn, một linh hồn chiến binh hạ tiện Oka Sadatoshi và một cậu học sinh Oka Masaharu. Với việc có 3 linh hồn trong một cơ thể như thế, cậu sẽ làm được những gì ... đọc rồi sẽ biết thôi.

7
0
5

Chapters List

Chapter 83
2 months ago

0

Chapter 82
2 months ago

0

Chapter 81
2 months ago

0

Chapter 80
2 months ago

0

Chapter 79
3 months ago

2

Chapter 78
3 months ago

0

Chapter 77
3 months ago

0

Chapter 76
3 months ago

0

Chapter 75
3 months ago

0

Chapter 74
3 months ago

0

Chapter 73
3 months ago

0

Chapter 72
3 months ago

0

Chapter 71
3 months ago

1

Chapter 70
3 months ago

0

Chapter 69
3 months ago

0

Chapter 68
3 months ago

0

Chapter 67
3 months ago

0

Chapter 66
3 months ago

0

Chapter 65
3 months ago

0

Chapter 64
3 months ago

0

Chapter 63
3 months ago

0

Chapter 62
3 months ago

0

Chapter 61
3 months ago

0

Chapter 60
3 months ago

0

Chapter 59
3 months ago

0

Chapter 58
3 months ago

0

Chapter 57
3 months ago

0

Chapter 56
3 months ago

0

Chapter 55
3 months ago

2

Chapter 54
3 months ago

0

Chapter 53
3 months ago

1

Chapter 52
3 months ago

0

Chapter 51
3 months ago

0

Chapter 50
3 months ago

0

Chapter 49
3 months ago

0

Chapter 48
3 months ago

0

Chapter 47
3 months ago

0

Chapter 46
3 months ago

0

Chapter 45
3 months ago

0

Chapter 44
3 months ago

0

Chapter 43
3 months ago

0

Chapter 42
3 months ago

0

Chapter 41
3 months ago

0

Chapter 40
3 months ago

0

Chapter 39
3 months ago

0

Chapter 38
3 months ago

0

Chapter 37
3 months ago

0

Chapter 36
3 months ago

0

Chapter 35
3 months ago

0

Chapter 34
3 months ago

0

Chapter 33
3 months ago

0

Chapter 32
3 months ago

0

Chapter 31
3 months ago

0

Chapter 30
3 months ago

0

Chapter 29
3 months ago

0

Chapter 28
3 months ago

0

Chapter 27
3 months ago

0

Chapter 26
3 months ago

0

Chapter 25
3 months ago

0

Chapter 24
3 months ago

0

Chapter 23
3 months ago

0

Chapter 22
3 months ago

0

Chapter 21
3 months ago

0

Chapter 20
3 months ago

0

Chapter 19
3 months ago

0

Chapter 18
3 months ago

1

Chapter 17
3 months ago

0

Chapter 16
3 months ago

0

Chapter 15
3 months ago

0

Chapter 14
3 months ago

0

Chapter 13
3 months ago

0

Chapter 12
3 months ago

0

Chapter 11
3 months ago

0

Chapter 10
3 months ago

0

Chapter 9
3 months ago

0

Chapter 8
3 months ago

1

Chapter 7
3 months ago

1

Chapter 6
3 months ago

0

Chapter 5
3 months ago

0

Chapter 4
3 months ago

0

Chapter 3
3 months ago

0

Chapter 2
3 months ago

0

Chapter 1
3 months ago

0