Mangas
Kế hoạch kết thúc có hậu cho nhân vật phản diện

Kế hoạch kết thúc có hậu cho nhân vật phản diện [Manhwa]

Alternative Titles: Kế Hoạch Kết Thúc Hoàn Hảo
Story of: Kế hoạch kết thúc có hậu cho nhân vật phản diện

Nhân vật nữ chính của câu chuyện cổ tích này có thể biến nước mắt thành kim cương. Và tôi đang… Chiếm hữu thân xác của chị gái cô ấy. Còn ba năm nữa cho đến khi vị hoàng tử yêu và kết hôn với em gái tôi, khi đó gia đình quấy rối nữ chính sẽ bị xử tử. “Mình thà đi tìm hoàng tử cho nữ chính và lên kế hoạch để sống còn hơn.” Thật tuyệt khi tìm được hoàng tử sau một khoảng thời gian rắc rối nhưng… “Xin hãy cưới anh”. Hoàng tử đang quỳ gối trước mặt tôi. Khoan đã nào? Không phải anh ta sẽ cưới em gái tôi sao?

11
0
5

Chapters List

Chapter 92
2 months ago

2

Chapter 91
2 months ago

2

Chapter 90
2 months ago

2

Chapter 89
4 months ago

2

Chapter 88
4 months ago

2

Chapter 87.2
4 months ago

2

Chapter 87.1
4 months ago

2

Chapter 86.2
4 months ago

2

Chapter 86.1
4 months ago

2

Chapter 85.2
4 months ago

2

Chapter 85.1
4 months ago

2

Chapter 84.2
4 months ago

2

Chapter 84.1
4 months ago

2

Chapter 83.2
4 months ago

2

Chapter 83.1
4 months ago

2

Chapter 82.2
4 months ago

2

Chapter 82.1
4 months ago

2

Chapter 81.2
4 months ago

2

Chapter 81.1
4 months ago

2

Chapter 80.2
4 months ago

2

Chapter 80.1
4 months ago

2

Chapter 79.2
4 months ago

2

Chapter 79.1
4 months ago

2

Chapter 78.2
4 months ago

2

Chapter 78.1
4 months ago

2

Chapter 77.2
4 months ago

2

Chapter 77.1
4 months ago

2

Chapter 76.2
4 months ago

2

Chapter 76.1
4 months ago

2

Chapter 75.2
4 months ago

2

Chapter 75.1
4 months ago

2

Chapter 74.2
4 months ago

2

Chapter 74.1
4 months ago

2

Chapter 73.2
4 months ago

2

Chapter 73.1
4 months ago

2

Chapter 72.2
4 months ago

2

Chapter 72.1
4 months ago

2

Chapter 71
4 months ago

2

Chapter 70
4 months ago

2

Chapter 69.2
4 months ago

2

Chapter 69.1
4 months ago

2

Chapter 68.2
4 months ago

2

Chapter 68.1
4 months ago

2

Chapter 67.2
4 months ago

2

Chapter 67.1
4 months ago

2

Chapter 66.2
4 months ago

2

Chapter 66.1
4 months ago

2

Chapter 65.2
4 months ago

2

Chapter 65.1
4 months ago

2

Chapter 64.2
4 months ago

2

Chapter 64.1
4 months ago

2

Chapter 63
4 months ago

2

Chapter 62
4 months ago

2

Chapter 61
4 months ago

2

Chapter 60
4 months ago

2

Chapter 59.2
4 months ago

2

Chapter 59.1
4 months ago

2

Chapter 58
4 months ago

2

Chapter 57
4 months ago

2

Chapter 56.2
4 months ago

2

Chapter 56.1
4 months ago

2

Chapter 55.2
4 months ago

2

Chapter 55.1
4 months ago

2

Chapter 54.2
4 months ago

2

Chapter 54.1
4 months ago

2

Chapter 53
4 months ago

2

Chapter 52.2
4 months ago

2

Chapter 52.1
4 months ago

2

Chapter 51
4 months ago

2

Chapter 50.2
4 months ago

2

Chapter 50.1
4 months ago

2

Chapter 49.2
4 months ago

2

Chapter 49.1
4 months ago

2

Chapter 48.2
4 months ago

2

Chapter 48.1
4 months ago

2

Chapter 47.2
4 months ago

2

Chapter 47.1
4 months ago

2

Chapter 46.2
4 months ago

2

Chapter 46.1
4 months ago

2

Chapter 45.2
4 months ago

2

Chapter 45.1
4 months ago

2

Chapter 44.2
4 months ago

2

Chapter 44.1
4 months ago

2

Chapter 43.2
4 months ago

2

Chapter 43.1
4 months ago

2

Chapter 42
4 months ago

2

Chapter 41.2
4 months ago

2

Chapter 41.1
4 months ago

2

Chapter 40.2
4 months ago

2

Chapter 40.1
4 months ago

2

Chapter 39.2
4 months ago

2

Chapter 39.1
4 months ago

2

Chapter 38.2
4 months ago

2

Chapter 38.1
4 months ago

2

Chapter 37.2
4 months ago

2

Chapter 37.1
4 months ago

2

Chapter 36.2
4 months ago

2

Chapter 36.1
4 months ago

2

Chapter 35.2
4 months ago

2

Chapter 35.1
4 months ago

2