Mangas
Kế Hoạch Tình Yêu Trong Sáng

Kế Hoạch Tình Yêu Trong Sáng [Manhwa]

Story of: Kế Hoạch Tình Yêu Trong Sáng

Tôi đã tận mắt chứng kiến bạn trai và bạn thân của tôi hôn nhau. Trớ trêu thay, lúc đó bên cạnh tôi còn có ‘Go Eun Hyuk’, cậu bạn thân đáng ghét của bạn trai tôi. Trong lúc hoảng loạn… tôi nhận ra mình thấy được chỉ số tình yêu được định sẵn của mỗi người?? Thậm chí chỉ số của tôi lại là số ‘0’ tròn trĩnh??? Đây là câu chuyện về Soo Ae, cô gái xui xẻo trong tình yêu cố gắng thay đổi vận mệnh của mình và Eun Hyuk, người bị cuốn theo chiến lược tình yêu của cô! Từ việc ‘giả vờ’ cắm sừng, họ dần dần thu hút lẫn nhau?! Kế hoạch này… liệu có thành công mỹ mãn hay không?

12
0
5

Chapters List

Chapter 104
1 day ago

0

Chapter 103
1 week ago

0

Chapter 102
1 week ago

0

Chapter 101
1 week ago

0

Chapter 100
1 month ago

0

Chapter 99
1 month ago

0

Chapter 98
1 month ago

0

Chapter 97
1 month ago

0

Chapter 96
1 month ago

2

Chapter 95
2 months ago

3

Chapter 94
2 months ago

2

Chapter 93
2 months ago

2

Chapter 92
2 months ago

2

Chapter 91
2 months ago

2

Chapter 90
2 months ago

3

Chapter 89.2
4 months ago

5

Chapter 89.1
4 months ago

5

Chapter 88.2
4 months ago

4

Chapter 88.1
4 months ago

4

Chapter 87
4 months ago

4

Chapter 86
4 months ago

4

Chapter 85.2
4 months ago

4

Chapter 85.1
4 months ago

4

Chapter 84.2
4 months ago

6

Chapter 84.1
4 months ago

4

Chapter 83.2
4 months ago

4

Chapter 83.1
4 months ago

4

Chapter 82
4 months ago

4

Chapter 81
4 months ago

3

Chapter 80
4 months ago

3

Chapter 79
4 months ago

3

Chapter 78
4 months ago

3

Chapter 77.2
4 months ago

3

Chapter 77.1
4 months ago

3

Chapter 76
4 months ago

3

Chapter 75.2
4 months ago

3

Chapter 75.1
4 months ago

3

Chapter 74
4 months ago

3

Chapter 73.2
4 months ago

3

Chapter 73.1
4 months ago

3

Chapter 72
4 months ago

3

Chapter 71
4 months ago

3

Chapter 70.2
4 months ago

3

Chapter 70.1
4 months ago

3

Chapter 69
4 months ago

3

Chapter 68
4 months ago

3

Chapter 67.2
4 months ago

3

Chapter 67.1
4 months ago

3

Chapter 66
4 months ago

3

Chapter 65
4 months ago

3

Chapter 64
4 months ago

3

Chapter 63
4 months ago

3

Chapter 62
4 months ago

3

Chapter 61.2
4 months ago

3

Chapter 61.1
4 months ago

3

Chapter 60.2
4 months ago

3

Chapter 60.1
4 months ago

3

Chapter 59.2
4 months ago

3

Chapter 59.1
4 months ago

3

Chapter 58.2
4 months ago

3

Chapter 58.1
4 months ago

3

Chapter 57
4 months ago

3

Chapter 56.5
4 months ago

3

Chapter 56
4 months ago

3

Chapter 55.5
4 months ago

3

Chapter 55
4 months ago

3

Chapter 54
4 months ago

3

Chapter 53
4 months ago

3

Chapter 52
4 months ago

3

Chapter 51
4 months ago

3

Chapter 50
4 months ago

3

Chapter 49
4 months ago

3

Chapter 48
4 months ago

3

Chapter 47
4 months ago

3

Chapter 46
4 months ago

3

Chapter 45
4 months ago

3

Chapter 44
4 months ago

3

Chapter 43
4 months ago

3

Chapter 42
4 months ago

3

Chapter 41
4 months ago

3

Chapter 40
4 months ago

3

Chapter 39
4 months ago

3

Chapter 38
4 months ago

3

Chapter 37
4 months ago

3

Chapter 36
4 months ago

3

Chapter 35
4 months ago

3

Chapter 34
4 months ago

3

Chapter 33
4 months ago

3

Chapter 32
4 months ago

3

Chapter 31
4 months ago

3

Chapter 30
4 months ago

3

Chapter 29
4 months ago

3

Chapter 28
4 months ago

3

Chapter 27
4 months ago

3

Chapter 26
4 months ago

3

Chapter 25
4 months ago

3

Chapter 24
4 months ago

3

Chapter 23
4 months ago

3

Chapter 22
4 months ago

3

Chapter 21
4 months ago

3