Mangas
Kết hôn với người mà tôi ghét nhất

Kết hôn với người mà tôi ghét nhất [Manga]

Alternative Titles: I’m getting married to a girl I hate in my class
Story of: Kết hôn với người mà tôi ghét nhất

Hai người như hai kẻ thù nhưng vì người ông và người bà bá đạo của mình. họ phải kết hôn trong 3 ngày nếu không thì... tương lai chỉ còn có nước cạp đất mà ăn.

8
0
5