Mangas
Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện

Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện [-]

Story of: Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện

Mặc Dược Lãng vừa tiến vào thế giới tiểu thuyết, ngoài ý muốn lại bị gả đi, cưới Boss phản diện làm vợ??? Thân là pháp hôi không chỉ muốn tẩy trắng vợ phản diện của mình, đề phòng nàng hắc hóa, còn muốn cướp đoạt khí vận thiên mệnh chi tử. Mặc Dược Lãng mỉm cười, mặc dù ta không có tu vi, nhưng hệ thống cho ta thẻ đạo cụ, kỳ trân dị bảo dùng không hết. Đủ để đặt chân lên đỉnh của đại lục này. Chỉ là thiên mệnh chi tử, chẳng qua là sâu kiến trong lòng bàn tay ta mà thôi.

15
0
5