Mangas
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ [Manga]

Story of: Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Lây bối cảnh thời Chiến Quốc, năm 245 trước Công Nguyên. Truyện kể về một cậu bé từ thân phận người ở trở thành một vị dũng tướng. Đây là bộ truyện đã giành giải thưởng Tezuka Osamu Cultural lần thứ 17 vào năm 2013

7
0
5

Chapters List

Chapter 798
2 days ago

0

Chapter 797
2 weeks ago

0

Chapter 796
3 weeks ago

0

Chapter 795
3 weeks ago

0

Chapter 794
1 month ago

0

Chapter 793
1 month ago

0

Chapter 792
2 months ago

0

Chapter 791
2 months ago

0

Chapter 790
2 months ago

0

Chapter 789
3 months ago

0

Chapter 788
3 months ago

0

Chapter 787
3 months ago

0

Chapter 786
3 months ago

0

Chapter 785
3 months ago

0

Chapter 784
3 months ago

0

Chapter 783
3 months ago

0

Chapter 782
3 months ago

0

Chapter 781
3 months ago

0

Chapter 780
3 months ago

0

Chapter 779
3 months ago

0

Chapter 778
3 months ago

0

Chapter 777
3 months ago

0

Chapter 776
3 months ago

0

Chapter 775
3 months ago

0

Chapter 774
3 months ago

0

Chapter 773
3 months ago

0

Chapter 772
3 months ago

0

Chapter 771
3 months ago

0

Chapter 770
3 months ago

0

Chapter 769
3 months ago

0

Chapter 768
3 months ago

0

Chapter 767
3 months ago

0

Chapter 766
3 months ago

0

Chapter 765
3 months ago

0

Chapter 764
3 months ago

0

Chapter 763
3 months ago

0

Chapter 762
3 months ago

0

Chapter 761
3 months ago

0

Chapter 760
3 months ago

0

Chapter 759
3 months ago

0

Chapter 758
3 months ago

0

Chapter 757
3 months ago

0

Chapter 756
3 months ago

0

Chapter 755
3 months ago

0

Chapter 754
3 months ago

0

Chapter 753
3 months ago

0

Chapter 752
3 months ago

0

Chapter 751
3 months ago

0

Chapter 750
3 months ago

0

Chapter 749
3 months ago

0

Chapter 748
3 months ago

0

Chapter 747
3 months ago

0

Chapter 746
3 months ago

0

Chapter 745
3 months ago

0

Chapter 744
3 months ago

0

Chapter 743
3 months ago

0

Chapter 742
3 months ago

0

Chapter 741
3 months ago

0

Chapter 740
3 months ago

0

Chapter 739
3 months ago

0

Chapter 738
3 months ago

0

Chapter 737
3 months ago

0

Chapter 736
3 months ago

0

Chapter 735
3 months ago

0

Chapter 734
3 months ago

0

Chapter 733
3 months ago

0

Chapter 732
3 months ago

0

Chapter 731
3 months ago

0

Chapter 730
3 months ago

0

Chapter 729
3 months ago

0

Chapter 728
3 months ago

0

Chapter 727
3 months ago

0

Chapter 726
3 months ago

0

Chapter 725
3 months ago

0

Chapter 724
3 months ago

0

Chapter 723
3 months ago

0

Chapter 722
3 months ago

0

Chapter 721
3 months ago

0

Chapter 720
3 months ago

0

Chapter 719
3 months ago

0

Chapter 718
3 months ago

0

Chapter 717
3 months ago

0

Chapter 716
3 months ago

0

Chapter 715
3 months ago

0

Chapter 714
3 months ago

0

Chapter 713
3 months ago

0

Chapter 712
3 months ago

0

Chapter 711
3 months ago

0

Chapter 710
3 months ago

0

Chapter 709
3 months ago

0

Chapter 708
3 months ago

0

Chapter 707
3 months ago

0

Chapter 706
3 months ago

0

Chapter 705
3 months ago

0

Chapter 704
3 months ago

0

Chapter 703
3 months ago

0

Chapter 702
3 months ago

0

Chapter 701
3 months ago

0

Chapter 700
3 months ago

0

Chapter 699
3 months ago

0