Mangas
Lạn Kha Kỳ Duyên

Lạn Kha Kỳ Duyên [Manhua]

Story of: Lạn Kha Kỳ Duyên

Lạn Kha Kỳ Duyên là bộ tiên hiệp vô cùng thích hợp với những độc giả yêu thích cái thiện, đặc biệt có tác dụng chữa trị tâm hồn của những độc giả vừa tu ma xong Chuyện xưa kể rằng, có chàng tiều phu đốn củi trên núi Lạn Kha, tình cờ nhìn thấy hai ông lão đang đánh cờ. Chàng say mê đứng xem cả buổi trời, đến khi được một ông lão nhắc nhở chàng mới quay trở về làng. Thế nhưng cảnh còn người mất, hoá ra chỉ xem cờ một lúc đã mất sáu mươi năm… Đây chính là sự tích về bàn cờ Lạn Kha.

7
0
5

Chapters List

Chapter 300
3 months ago

1

Chapter 299
3 months ago

1

Chapter 298
3 months ago

1

Chapter 297
3 months ago

1

Chapter 296
3 months ago

1

Chapter 295
3 months ago

1

Chapter 294
3 months ago

1

Chapter 293
3 months ago

1

Chapter 292
3 months ago

1

Chapter 291
3 months ago

1

Chapter 290
3 months ago

1

Chapter 289
3 months ago

1

Chapter 288
3 months ago

1

Chapter 287
3 months ago

1

Chapter 286
3 months ago

1

Chapter 285
3 months ago

1

Chapter 284
3 months ago

1

Chapter 283
3 months ago

1

Chapter 282
3 months ago

1

Chapter 281
3 months ago

1

Chapter 280
3 months ago

1

Chapter 279
3 months ago

1

Chapter 278
3 months ago

1

Chapter 277
3 months ago

1

Chapter 276
3 months ago

1

Chapter 275
3 months ago

1

Chapter 274
3 months ago

1

Chapter 273
3 months ago

1

Chapter 272
3 months ago

1

Chapter 271
3 months ago

1

Chapter 270
3 months ago

1

Chapter 269
3 months ago

1

Chapter 268
3 months ago

1

Chapter 267
3 months ago

1

Chapter 266
3 months ago

1

Chapter 265
3 months ago

1

Chapter 264
3 months ago

1

Chapter 263
3 months ago

1

Chapter 262
3 months ago

1

Chapter 261
3 months ago

1

Chapter 260
3 months ago

1

Chapter 259
3 months ago

1

Chapter 258
3 months ago

1

Chapter 257
3 months ago

1

Chapter 256
3 months ago

1

Chapter 255
3 months ago

1

Chapter 254
3 months ago

1

Chapter 253
3 months ago

1

Chapter 252
3 months ago

1

Chapter 251
3 months ago

1

Chapter 250
3 months ago

1

Chapter 249
3 months ago

1

Chapter 248
3 months ago

1

Chapter 247
3 months ago

1

Chapter 246
3 months ago

1

Chapter 245
3 months ago

1

Chapter 244
3 months ago

1

Chapter 243
3 months ago

1

Chapter 242
3 months ago

1

Chapter 241
3 months ago

1

Chapter 240
3 months ago

1

Chapter 239
3 months ago

1

Chapter 238
3 months ago

1

Chapter 237
3 months ago

1

Chapter 236
3 months ago

1

Chapter 235
3 months ago

1

Chapter 234
3 months ago

1

Chapter 233
3 months ago

1

Chapter 232
3 months ago

1

Chapter 231
3 months ago

1

Chapter 230
3 months ago

1

Chapter 229
3 months ago

1

Chapter 228
3 months ago

1

Chapter 227
3 months ago

1

Chapter 226
3 months ago

1

Chapter 225
3 months ago

1

Chapter 224
3 months ago

1

Chapter 223
3 months ago

1

Chapter 222
3 months ago

1

Chapter 221
3 months ago

1

Chapter 220
3 months ago

1

Chapter 219
3 months ago

1

Chapter 218
3 months ago

1

Chapter 217
3 months ago

1

Chapter 216
3 months ago

1

Chapter 215
3 months ago

1

Chapter 214
3 months ago

1

Chapter 213
3 months ago

1

Chapter 212
3 months ago

1

Chapter 211
3 months ago

1

Chapter 210
3 months ago

1

Chapter 209
3 months ago

1

Chapter 208
3 months ago

1

Chapter 207
3 months ago

1

Chapter 206
3 months ago

1

Chapter 205
3 months ago

1

Chapter 204
3 months ago

1

Chapter 203
3 months ago

1

Chapter 202
3 months ago

1

Chapter 201
3 months ago

1