Mangas
Lần Nữa Chuyển Sinh Sang Thế Giới Khác

Lần Nữa Chuyển Sinh Sang Thế Giới Khác [Manhwa]

Story of: Lần Nữa Chuyển Sinh Sang Thế Giới Khác

Khi Trái tim của Vua bị thiêu rụi, một sinh vật vượt qua số phận của thế giới này sẽ đến vùng đất này! Chàng trai đến từ Trái đất, Sung Sihan, đã hạ gục một tên bạo chúa và cứu thế giới. Tuy nhiên, kết thúc có hậu của anh ta đã bị cắt ngắn khi mọi thứ bị lấy đi khỏi anh ta, và anh ta bị trục xuất trở lại Trái đất. Sau 10 năm nghiến răng, anh chuẩn bị cho sự trở lại của mình… Người anh hùng đã cứu thế giới sau khi vào lại Terranora!

10
0
5

Chapters List

Chapter 62
2 months ago

2

Chapter 61
2 months ago

2

Chapter 60
2 months ago

2

Chapter 59
3 months ago

3

Chapter 58
3 months ago

2

Chapter 57
3 months ago

3

Chapter 56
3 months ago

3

Chapter 55
3 months ago

2

Chapter 54
3 months ago

2

Chapter 53
3 months ago

3

Chapter 52
3 months ago

2

Chapter 51
3 months ago

2

Chapter 50
3 months ago

2

Chapter 49
3 months ago

2

Chapter 48
3 months ago

2

Chapter 47
3 months ago

2

Chapter 46
3 months ago

2

Chapter 45
3 months ago

3

Chapter 44
3 months ago

2

Chapter 43
3 months ago

2

Chapter 42
3 months ago

2

Chapter 41
3 months ago

2

Chapter 40
3 months ago

3

Chapter 39
3 months ago

2

Chapter 38
3 months ago

2

Chapter 37
3 months ago

2

Chapter 36
3 months ago

2

Chapter 35
3 months ago

2

Chapter 34
3 months ago

3

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32
3 months ago

2

Chapter 31
3 months ago

2

Chapter 30
3 months ago

2

Chapter 29
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

3

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

2

Chapter 24
3 months ago

2

Chapter 23
3 months ago

2

Chapter 22
3 months ago

2

Chapter 21
3 months ago

2

Chapter 20
3 months ago

2

Chapter 19
3 months ago

3

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

2

Chapter 15
3 months ago

3

Chapter 14
3 months ago

2

Chapter 13
3 months ago

2

Chapter 12
3 months ago

3

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9
3 months ago

3

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4
3 months ago

2

Chapter 3
3 months ago

2

Chapter 2
3 months ago

2

Chapter 1
3 months ago

3