Mangas
Maiko-san Chi no Makanai-san

Maiko-san Chi no Makanai-san [Manga]

Alternative Titles: Người phục vụ tại ngôi nhà của những Vũ Tử
Story of: Maiko-san Chi no Makanai-san

Trên những con đường của thành phố Kyoto, có một cô gái 16 tuổi tên là Kiyo. Sau khi thất bại trong việc trở thành Maiko, một người biểu diễn tập sự của truyền thống Nhật Bản, Kiyo làm người phục vụ cho đoàn kịch. Truyện kể về đời sống hằng ngày của Kiyo

6
0
5

Chapters List

Chapter 217
1 day ago

0

Chapter 216
1 day ago

0

Chapter 215
1 day ago

0

Chapter 214
1 day ago

0

Chapter 213
1 day ago

0

Chapter 212
1 day ago

0

Chapter 211
1 day ago

0

Chapter 210
1 day ago

0

Chapter 209
1 day ago

0

Chapter 208
1 day ago

0

Chapter 207
1 day ago

0

Chapter 206
1 week ago

0

Chapter 205
1 week ago

0

Chapter 204
1 week ago

0

Chapter 203
1 week ago

0

Chapter 202
1 week ago

0

Chapter 201
1 week ago

0

Chapter 199
1 week ago

0

Chapter 198
1 week ago

0

Chapter 197
1 week ago

0

Chapter 196
1 week ago

0

Chapter 195
1 month ago

3

Chapter 194
1 month ago

3

Chapter 193
1 month ago

3

Chapter 192
1 month ago

3

Chapter 191
1 month ago

3

Chapter 190
1 month ago

3

Chapter 189
1 month ago

3

Chapter 188
1 month ago

3

Chapter 187
1 month ago

3

Chapter 186
1 month ago

3

Chapter 185
1 month ago

3

Chapter 184
1 month ago

3

Chapter 183
1 month ago

3

Chapter 182
1 month ago

3

Chapter 181
1 month ago

3

Chapter 180
1 month ago

3

Chapter 179
1 month ago

3

Chapter 178
1 month ago

3

Chapter 177
1 month ago

3

Chapter 176
1 month ago

3

Chapter 175
1 month ago

3

Chapter 174
1 month ago

3

Chapter 173
1 month ago

3

Chapter 172
1 month ago

3

Chapter 171
1 month ago

3

Chapter 170
1 month ago

3

Chapter 169
1 month ago

3

Chapter 168
1 month ago

3

Chapter 167
1 month ago

3

Chapter 166
1 month ago

3

Chapter 165
1 month ago

3

Chapter 164
1 month ago

3

Chapter 163
1 month ago

3

Chapter 162.2
2 months ago

3

Chapter 162.1
2 months ago

3

Chapter 162
2 months ago

3

Chapter 161
2 months ago

3

Chapter 160
2 months ago

3

Chapter 159
2 months ago

3

Chapter 158
2 months ago

3

Chapter 157
2 months ago

3

Chapter 156
2 months ago

3

Chapter 155
2 months ago

3

Chapter 154
2 months ago

3

Chapter 153
2 months ago

3

Chapter 152
2 months ago

3

Chapter 151.5
2 months ago

3

Chapter 151
2 months ago

3

Chapter 150
2 months ago

3

Chapter 149
2 months ago

3

Chapter 148
2 months ago

3

Chapter 147
2 months ago

3

Chapter 146
2 months ago

3

Chapter 145
2 months ago

3

Chapter 144
2 months ago

3

Chapter 143
2 months ago

3

Chapter 142
2 months ago

3

Chapter 141
2 months ago

3

Chapter 140
2 months ago

3

Chapter 139
2 months ago

3

Chapter 138
2 months ago

3

Chapter 137
2 months ago

3

Chapter 136
2 months ago

3

Chapter 135
2 months ago

3

Chapter 134
2 months ago

3

Chapter 133
2 months ago

3

Chapter 132
2 months ago

3

Chapter 131
2 months ago

3

Chapter 130
2 months ago

3

Chapter 129
2 months ago

3

Chapter 128
2 months ago

3

Chapter 127
2 months ago

3

Chapter 126
2 months ago

3

Chapter 125
2 months ago

3

Chapter 124
2 months ago

3

Chapter 123
2 months ago

3

Chapter 122
2 months ago

3

Chapter 121
2 months ago

3

Chapter 120
2 months ago

3