Mangas
Mạt Thế Phàm Nhân

Mạt Thế Phàm Nhân [Manhua]

Alternative Titles: Moshi Fanren
Story of: Mạt Thế Phàm Nhân

Châu Thiên Trần là nhân loại cuối cùng còn sống sót trong đại dịch Zombie. Do bị một Zombie giết chết, Thiên Trần trùng sinh quay trở lại thời trung học 10 năm trước, thời điểm mà đại dịch bắt đầu. Nhớ lại những người thân, bạn bè của mình bị giết chết, Cậu đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ Zombie và bảo vệ bạn bè của mình.

3
0
5

Chapters List

Chapter 572
2 weeks ago

0

Chapter 571
2 weeks ago

0

Chapter 570
2 weeks ago

0

Chapter 569
4 weeks ago

0

Chapter 568
1 month ago

0

Chapter 567
1 month ago

0

Chapter 566
1 month ago

0

Chapter 565
1 month ago

0

Chapter 564
1 month ago

0

Chapter 563
1 month ago

0

Chapter 562
1 month ago

0

Chapter 561
1 month ago

0

Chapter 560
1 month ago

0

Chapter 559
1 month ago

0

Chapter 558
1 month ago

0

Chapter 557
1 month ago

0

Chapter 556
1 month ago

0

Chapter 555
1 month ago

0

Chapter 554
1 month ago

0

Chapter 553
1 month ago

0

Chapter 552
1 month ago

0

Chapter 551
1 month ago

0

Chapter 550
1 month ago

0

Chapter 549
1 month ago

0

Chapter 548
1 month ago

0

Chapter 547
1 month ago

0

Chapter 546
1 month ago

0

Chapter 545
1 month ago

0

Chapter 544
1 month ago

0

Chapter 543
1 month ago

0

Chapter 542
1 month ago

0

Chapter 541
1 month ago

0

Chapter 540
1 month ago

0

Chapter 539
1 month ago

0

Chapter 538
1 month ago

0

Chapter 537
1 month ago

0

Chapter 536
1 month ago

0

Chapter 535
1 month ago

0

Chapter 534
1 month ago

0

Chapter 533
1 month ago

0

Chapter 532
1 month ago

0

Chapter 531
1 month ago

0

Chapter 530
1 month ago

0

Chapter 529
1 month ago

0

Chapter 528
1 month ago

0

Chapter 527
1 month ago

0

Chapter 526
1 month ago

0

Chapter 525
1 month ago

0

Chapter 524
1 month ago

0

Chapter 523
1 month ago

0

Chapter 522
1 month ago

0

Chapter 521
1 month ago

0

Chapter 520
1 month ago

0

Chapter 519
1 month ago

0

Chapter 518
1 month ago

0

Chapter 517
1 month ago

0

Chapter 516
1 month ago

0

Chapter 515
1 month ago

0

Chapter 514
1 month ago

0

Chapter 513
1 month ago

0

Chapter 512
1 month ago

0

Chapter 511
1 month ago

0

Chapter 510
1 month ago

0

Chapter 509
1 month ago

0

Chapter 508
1 month ago

0

Chapter 507
1 month ago

0

Chapter 506
1 month ago

0

Chapter 505
1 month ago

0

Chapter 504
1 month ago

0

Chapter 503
1 month ago

0

Chapter 502
1 month ago

0

Chapter 501
1 month ago

0

Chapter 500
1 month ago

0

Chapter 499
1 month ago

0

Chapter 498
1 month ago

0

Chapter 497
1 month ago

0

Chapter 496
1 month ago

0

Chapter 495
1 month ago

0

Chapter 494
1 month ago

0

Chapter 493
1 month ago

0

Chapter 492
1 month ago

0

Chapter 491
1 month ago

0

Chapter 490
1 month ago

0

Chapter 489
1 month ago

0

Chapter 488
1 month ago

0

Chapter 487
1 month ago

0

Chapter 486
1 month ago

0

Chapter 485
1 month ago

0

Chapter 484
1 month ago

0

Chapter 483
1 month ago

0

Chapter 482
1 month ago

0

Chapter 481
1 month ago

0

Chapter 480
1 month ago

0

Chapter 479
1 month ago

0

Chapter 478
1 month ago

0

Chapter 477
1 month ago

0

Chapter 476
1 month ago

0

Chapter 475
1 month ago

0

Chapter 474
1 month ago

0

Chapter 473
1 month ago

0