Mangas
Mạt Thế Zombie 82-08

Mạt Thế Zombie 82-08 [Manhwa]

Story of: Mạt Thế Zombie 82-08

Một ngày nọ,  một dịch bệnh bí ẩn bất ngờ lan rộng khắp Seoul!  “Đây không chỉ là một thi thể bình thường, nó là một con quái vật… .”  Vào ngày phán xét không hề báo trước, mọi trật tự trên thế giới đã hoàn toàn được thiết lập lại.  Trong thành phố của người chết bị xác chết chiếm giữ, mỗi người cạnh tranh để sinh tồn... … .

13
0
5