Mangas
Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới [Manhua]

Story of: Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Nghiệp Mới

Lâm Dật sau khi bị công ty sa thải, thần xui quỷ khiến thế nào nhận được HỆ THỐNG THỂ NGHIỆM MỌI NGHỀ NGHIỆP, Lâm Dật dựa vào hệ thống bố trí từng bước từng bước đi lên trở thành đại lão toàn cầu! Thể nghiệm tài xế DiDi, ban thưởng một chiếc xe Pagani Zonda. Thể nghiệm giảng viên đại học, ban thưởng mười tòa nhà. Thể nghiệm ông chủ, ban thưởng 1 tỷ. Thể nghiệm................................................................................................................................

4
0
5

Chapters List

Chapter 539
1 day ago

0

Chapter 538
2 days ago

0

Chapter 537
2 days ago

0

Chapter 536
2 days ago

0

Chapter 490
2 days ago

0

Chapter 489
2 days ago

0

Chapter 488
2 days ago

0

Chapter 487
2 days ago

0

Chapter 486
2 days ago

0

Chapter 485
2 days ago

0

Chapter 484
2 days ago

0

Chapter 483
2 days ago

0

Chapter 482
2 days ago

0

Chapter 481
2 days ago

0

Chapter 480
2 days ago

0

Chapter 479
2 days ago

0

Chapter 478
2 days ago

0

Chapter 477
2 days ago

0

Chapter 476
2 days ago

0

Chapter 475
2 days ago

0

Chapter 474
2 days ago

0

Chapter 473
2 days ago

0

Chapter 472
2 days ago

0

Chapter 471
2 days ago

0

Chapter 470
2 days ago

0

Chapter 469
2 days ago

0

Chapter 468
2 days ago

0

Chapter 467
2 days ago

0

Chapter 466
2 days ago

0

Chapter 465
2 days ago

0

Chapter 464
2 days ago

0

Chapter 463
2 days ago

0

Chapter 462
2 days ago

0

Chapter 461
2 days ago

0

Chapter 460
2 days ago

0

Chapter 459
2 days ago

0

Chapter 458
2 days ago

0

Chapter 457
2 days ago

0

Chapter 456
2 days ago

0

Chapter 455
2 days ago

0

Chapter 454
2 days ago

0

Chapter 453
2 days ago

0

Chapter 452
2 days ago

0

Chapter 451
2 days ago

0

Chapter 450
2 days ago

0

Chapter 449
2 days ago

0

Chapter 448
2 days ago

0

Chapter 447
2 days ago

0

Chapter 446
2 days ago

0

Chapter 445
2 days ago

0

Chapter 444
2 days ago

0

Chapter 443
2 days ago

0

Chapter 442
2 days ago

0

Chapter 441
2 days ago

0

Chapter 440
2 days ago

0

Chapter 439
2 days ago

0

Chapter 438
2 days ago

0

Chapter 437
1 week ago

0

Chapter 436
1 week ago

0

Chapter 435
1 week ago

0

Chapter 434
1 week ago

0

Chapter 433
2 weeks ago

0

Chapter 432
2 weeks ago

0

Chapter 431
2 weeks ago

0

Chapter 430
2 weeks ago

0

Chapter 429
2 weeks ago

0

Chapter 428
2 weeks ago

0

Chapter 427
2 weeks ago

0

Chapter 426
2 weeks ago

0

Chapter 425
2 weeks ago

0

Chapter 424
2 weeks ago

0

Chapter 423
2 weeks ago

0

Chapter 422
2 weeks ago

0

Chapter 421
2 weeks ago

0

Chapter 420
3 weeks ago

0

Chapter 419
3 weeks ago

0

Chapter 418
3 weeks ago

0

Chapter 417
3 weeks ago

0

Chapter 416
3 weeks ago

0

Chapter 415
3 weeks ago

0

Chapter 414
3 weeks ago

0

Chapter 413
3 weeks ago

0

Chapter 412
3 weeks ago

0

Chapter 411
4 weeks ago

0

Chapter 410
4 weeks ago

0

Chapter 409
4 weeks ago

0

Chapter 408
1 month ago

0

Chapter 407
1 month ago

0

Chapter 406
1 month ago

0

Chapter 405
1 month ago

0

Chapter 404
1 month ago

0

Chapter 403
1 month ago

0

Chapter 401
1 month ago

0

Chapter 400
1 month ago

0

Chapter 399
1 month ago

0

Chapter 398
1 month ago

0

Chapter 397
1 month ago

0

Chapter 396
1 month ago

0

Chapter 395
1 month ago

0

Chapter 394
1 month ago

0