Mangas
Momo Sora

Momo Sora [Manga]

Story of: Momo Sora

"Bố tôi tái hôn, rồi đột ngột qua đời, để lại căn nhà cũ trên ngọn núi hiu quạnh ở vùng quê hẻo lánh, cùng người vợ mới nhỏ hơn đứa em lớp 5 của tôi"

10
0
5