Mangas
Mujina In To The Deep

Mujina In To The Deep [Manga]

Story of: Mujina In To The Deep

Mujina, một cái tên dành cho những con người mất đi hoặc từ bỏ nhân quyền của chính mình trong một xã hội hiện đại. Theo chân Mujina Ubume, một sát thủ sẽ giết bất kỳ ai miễn là cái đầu của họ có giá.

10
0
5