Mangas
Munou no Hito - Người Vô Năng

Munou no Hito - Người Vô Năng [Manga]

Story of: Munou no Hito - Người Vô Năng

Một họa sĩ truyện tranh làm đủ thứ nghề, nhưng cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Dựa trên một phần đời thực của mình, tác phẩm đầy tính tự trào của Tsuge Yoshiharu đã trở thành chân dung biểu tượng cho những kẻ mộng mơ trong xã hội Nhật Bản hiện đại.

11
0
5