Mangas
Murabito Tensei Saikyou No Slow Life

Murabito Tensei Saikyou No Slow Life [-]

Alternative Titles: Murabito Tensei: Saikyo No Slow Life
Story of: Murabito Tensei Saikyou No Slow Life

Chúa đã vô tình giết chết tôi và cho tôi được chuyển sinh. Sống trong một ngôi làng nhỏ bé và được vây quanh bởi cô em gái xinh đẹp, những cô bạn gái thơ ấu. Hãy cùng tôi tận hưởng cuộc sống yên bình ở thế giới mới này nào!

9
0
5

Chapters List

Chapter 35.5
3 months ago

3

Chapter 35
3 months ago

3

Chapter 34.5
3 months ago

2

Chapter 34
3 months ago

2

Chapter 33.5
3 months ago

2

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32
3 months ago

2

Chapter 31
3 months ago

2

Chapter 30
3 months ago

2

Chapter 29.5
3 months ago

2

Chapter 29
3 months ago

2

Chapter 28.6
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27.6
3 months ago

2

Chapter 27.5
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

2

Chapter 26.5
3 months ago

2

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25.5
3 months ago

2

Chapter 25
3 months ago

2

Chapter 24.5
3 months ago

2

Chapter 24
3 months ago

2

Chapter 23
3 months ago

2

Chapter 22.5
3 months ago

2

Chapter 22
3 months ago

2

Chapter 21.5
3 months ago

2

Chapter 20.5
3 months ago

2

Chapter 20
3 months ago

2

Chapter 19.5
3 months ago

2

Chapter 19
3 months ago

2

Chapter 18.5
3 months ago

2

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17.5
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16.5
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

2

Chapter 15.2
3 months ago

2

Chapter 15.1
3 months ago

2

Chapter 14.2
3 months ago

2

Chapter 14.1
3 months ago

2

Chapter 13.2
3 months ago

2

Chapter 13.1
3 months ago

2

Chapter 12.2
3 months ago

2

Chapter 12.1
3 months ago

2

Chapter 11.5
3 months ago

2

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10.5
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9
3 months ago

2

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4
3 months ago

2

Chapter 3
3 months ago

2

Chapter 2
3 months ago

2

Chapter 1
3 months ago

2