Mangas
Nageki No Bourei Wa Intai Shitai - Saijiyaku Hanta Ni Yoru Saikiyou Patei Ikusei Jutsu

Nageki No Bourei Wa Intai Shitai - Saijiyaku Hanta Ni Yoru Saikiyou Patei Ikusei Jutsu [Manga]

Alternative Titles: Hồn ma than khóc muốn được nghi hưu
Story of: Nageki No Bourei Wa Intai Shitai - Saijiyaku Hanta Ni Yoru Saikiyou Patei Ikusei Jutsu

Thanh niên "không có khả năng" đi xin vào hội mạo hiểm giả nhưng... anh lại là chủ nhân của một nhân vật còn to hơn nữa

8
0
5

Chapters List

Chapter 36.2
3 months ago

2

Chapter 36.1
3 months ago

2

Chapter 35.2
3 months ago

2

Chapter 35.1
3 months ago

2

Chapter 34.2
3 months ago

2

Chapter 34.1
3 months ago

2

Chapter 33.2
3 months ago

2

Chapter 33
3 months ago

2

Chapter 32.2
3 months ago

2

Chapter 32.1
3 months ago

2

Chapter 31.2
3 months ago

2

Chapter 31.1
3 months ago

2

Chapter 30.2
3 months ago

2

Chapter 30.1
3 months ago

2

Chapter 29.3
3 months ago

2

Chapter 29.2
3 months ago

2

Chapter 29.1
3 months ago

2

Chapter 28
3 months ago

2

Chapter 27
3 months ago

2

Chapter 26
3 months ago

2

Chapter 25.2
3 months ago

2

Chapter 25.1
3 months ago

2

Chapter 24.2
3 months ago

2

Chapter 24.1
3 months ago

2

Chapter 23.2
3 months ago

2

Chapter 23.1
3 months ago

2

Chapter 22.2
3 months ago

2

Chapter 22.1
3 months ago

2

Chapter 21.2
3 months ago

2

Chapter 21.1
3 months ago

2

Chapter 20
3 months ago

2

Chapter 19
3 months ago

2

Chapter 18
3 months ago

2

Chapter 17
3 months ago

2

Chapter 16
3 months ago

2

Chapter 15
3 months ago

2

Chapter 14
3 months ago

2

Chapter 13
3 months ago

2

Chapter 12
3 months ago

2

Chapter 11
3 months ago

2

Chapter 10
3 months ago

2

Chapter 9
3 months ago

2

Chapter 8
3 months ago

2

Chapter 7.2
3 months ago

2

Chapter 7.1
3 months ago

2

Chapter 6.5
3 months ago

2

Chapter 6
3 months ago

2

Chapter 5
3 months ago

2

Chapter 4.2
3 months ago

2

Chapter 4.1
3 months ago

2

Chapter 3.2
3 months ago

2

Chapter 3.1
3 months ago

2

Chapter 2.2
3 months ago

2

Chapter 2.1
3 months ago

2

Chapter 1.2
3 months ago

2

Chapter 1
3 months ago

2