Mangas
Ngài Công Tước Chùng Ta Cùng Tắm Nào !

Ngài Công Tước Chùng Ta Cùng Tắm Nào ! [Manhwa]

Alternative Titles: Công Tước Ơi
Story of: Ngài Công Tước Chùng Ta Cùng Tắm Nào !

Kết hôn với anh, và chúng ta có thể tắm hai lần một ngày! Tóc chưa gội, móng tay bẩn, và mùi cơ thể hôi thối trộn lẫn với nước hoa! Nadia kinh hoàng khi thức dậy trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng lãng mạn, trong đó việc tắm rửa là điều ghê tởm. Hy vọng duy nhất của cô nằm ở Công tước Cartane, người đàn ông không bốc mùi. Anh ấy sẽ giúp cô ấy có được kết thúc có hậu trong sạch chứ?

17
0
5

Chapters List

Chapter 53
2 months ago

3

Chapter 52
2 months ago

3

Chapter 51
3 months ago

5

Chapter 50
3 months ago

5

Chapter 49
3 months ago

5

Chapter 48
3 months ago

5

Chapter 47
3 months ago

5

Chapter 46
3 months ago

6

Chapter 45
3 months ago

7

Chapter 44
3 months ago

4

Chapter 43
4 months ago

6

Chapter 42
4 months ago

7

Chapter 41
4 months ago

6

Chapter 40
4 months ago

6

Chapter 39
4 months ago

5

Chapter 38
4 months ago

5

Chapter 37
4 months ago

4

Chapter 36
4 months ago

5

Chapter 35
4 months ago

5

Chapter 34
4 months ago

5

Chapter 33
4 months ago

8

Chapter 32
4 months ago

6

Chapter 31
4 months ago

5

Chapter 30
4 months ago

6

Chapter 29
4 months ago

5

Chapter 28
4 months ago

7

Chapter 27
4 months ago

5

Chapter 26
4 months ago

9

Chapter 25
4 months ago

5

Chapter 24
4 months ago

5

Chapter 23
4 months ago

5

Chapter 22
4 months ago

6

Chapter 21
4 months ago

9

Chapter 20
4 months ago

5

Chapter 19
4 months ago

5

Chapter 18
4 months ago

8

Chapter 17
4 months ago

5

Chapter 16
4 months ago

5

Chapter 15
4 months ago

4

Chapter 14
4 months ago

4

Chapter 13
4 months ago

6

Chapter 12.2
4 months ago

5

Chapter 12.1
4 months ago

5

Chapter 11.2
4 months ago

5

Chapter 11.1
4 months ago

5

Chapter 10.2
4 months ago

4

Chapter 10.1
4 months ago

4

Chapter 9.2
4 months ago

6

Chapter 9.1
4 months ago

4

Chapter 8.2
4 months ago

5

Chapter 8.1
4 months ago

5

Chapter 7.2
4 months ago

4

Chapter 7.1
4 months ago

5

Chapter 6
4 months ago

7

Chapter 5
4 months ago

7

Chapter 4
4 months ago

7

Chapter 3
4 months ago

8

Chapter 2
4 months ago

6

Chapter 1
4 months ago

9

Chapter 0
4 months ago

6