Mangas
Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần [Manhua]

Story of: Nghịch Thiên Kiếm Thần

Mênh mông thiên đạo, cường giả vô địch, thượng cổ đan pháp, chiếu phá núi sông vạn đóa, Phần Thiên bảo kiếm, chôn vùi vũ trụ luân hồi, Tu La huyết mạch, mai táng vạn giới chí tôn, Tần Nam đến thiên mệnh truyền thừa, tu vô địch chi pháp, mở ra một trận nghiền ép đương thời vô số thiên tài, thông hướng vạn cổ bất hủ, xưng bá chư thiên con đường cường giả! Phần Thiên nấu rượu tu la đạo, giết hết thiên hạ heo chó bối!

7
0
5

Chapters List

Chapter 632
1 month ago

1

Chapter 631
2 months ago

1

Chapter 630
2 months ago

1

Chapter 629
2 months ago

1

Chapter 628
2 months ago

1

Chapter 627
3 months ago

1

Chapter 626
3 months ago

1

Chapter 625
3 months ago

1

Chapter 624
3 months ago

1

Chapter 623
3 months ago

1

Chapter 622
3 months ago

1

Chapter 621
3 months ago

1

Chapter 620
3 months ago

1

Chapter 619
3 months ago

1

Chapter 618
3 months ago

1

Chapter 617
3 months ago

1

Chapter 616
3 months ago

1

Chapter 615
3 months ago

1

Chapter 614
3 months ago

1

Chapter 613
3 months ago

1

Chapter 612
3 months ago

1

Chapter 611
3 months ago

1

Chapter 610
3 months ago

1

Chapter 609
3 months ago

1

Chapter 608
3 months ago

1

Chapter 607
3 months ago

1

Chapter 606
3 months ago

1

Chapter 605
3 months ago

1

Chapter 604
3 months ago

1

Chapter 603
3 months ago

1

Chapter 602
3 months ago

1

Chapter 601
3 months ago

1

Chapter 600
3 months ago

1

Chapter 599
3 months ago

1

Chapter 598
3 months ago

1

Chapter 597
3 months ago

1

Chapter 596
3 months ago

1

Chapter 595
3 months ago

1

Chapter 594
3 months ago

1

Chapter 593
3 months ago

1

Chapter 592
3 months ago

1

Chapter 591
3 months ago

1

Chapter 590
3 months ago

1

Chapter 589
3 months ago

1

Chapter 588
3 months ago

1

Chapter 587
3 months ago

1

Chapter 586
3 months ago

1

Chapter 585
3 months ago

1

Chapter 584
3 months ago

1

Chapter 583
3 months ago

1

Chapter 582
3 months ago

1

Chapter 581
3 months ago

1

Chapter 580
3 months ago

1

Chapter 579
3 months ago

1

Chapter 578
3 months ago

1

Chapter 577
3 months ago

1

Chapter 576
3 months ago

1

Chapter 575
3 months ago

1

Chapter 574
3 months ago

1

Chapter 573
3 months ago

1

Chapter 572
3 months ago

1

Chapter 571
3 months ago

1

Chapter 570
3 months ago

1

Chapter 569
3 months ago

1

Chapter 568
3 months ago

1

Chapter 567
3 months ago

1

Chapter 566
3 months ago

1

Chapter 565
3 months ago

1

Chapter 564
3 months ago

1

Chapter 563
3 months ago

1

Chapter 562
3 months ago

1

Chapter 561
3 months ago

1

Chapter 560
3 months ago

1

Chapter 559
3 months ago

1

Chapter 558
3 months ago

1

Chapter 557
3 months ago

1

Chapter 556
3 months ago

1

Chapter 555
3 months ago

1

Chapter 554
3 months ago

1

Chapter 553
3 months ago

1

Chapter 552
3 months ago

1

Chapter 551
3 months ago

1

Chapter 550
3 months ago

1

Chapter 549
3 months ago

1

Chapter 548
3 months ago

1

Chapter 547
3 months ago

1

Chapter 546
3 months ago

1

Chapter 545
3 months ago

1

Chapter 544
3 months ago

1

Chapter 543
3 months ago

1

Chapter 542
3 months ago

1

Chapter 541
3 months ago

1

Chapter 540
3 months ago

1

Chapter 539
3 months ago

1

Chapter 538
3 months ago

1

Chapter 537
3 months ago

1

Chapter 536
3 months ago

1

Chapter 535
3 months ago

1

Chapter 534
3 months ago

1

Chapter 533
3 months ago

1