Mangas
Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần [Manhua]

Story of: Nghịch Thiên Tà Thần

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại...... Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

3
0
5

Chapters List

Chapter 676
2 days ago

0

Chapter 675
2 days ago

0

Chapter 674
2 weeks ago

0

Chapter 673
2 weeks ago

0

Chapter 672
4 weeks ago

0

Chapter 671
4 weeks ago

0

Chapter 670
1 month ago

0

Chapter 669
1 month ago

0

Chapter 668
1 month ago

0

Chapter 667
1 month ago

0

Chapter 666
1 month ago

0

Chapter 665
1 month ago

0

Chapter 664
1 month ago

0

Chapter 663
1 month ago

0

Chapter 662
1 month ago

0

Chapter 661
1 month ago

0

Chapter 660
1 month ago

0

Chapter 659
1 month ago

0

Chapter 658
1 month ago

0

Chapter 657
1 month ago

0

Chapter 656
1 month ago

0

Chapter 655
1 month ago

0

Chapter 654
1 month ago

0

Chapter 653
1 month ago

0

Chapter 652
1 month ago

0

Chapter 651
1 month ago

0

Chapter 650
1 month ago

0

Chapter 649
1 month ago

0

Chapter 648
1 month ago

0

Chapter 647
1 month ago

0

Chapter 646
1 month ago

0

Chapter 645
1 month ago

0

Chapter 644
1 month ago

0

Chapter 643
1 month ago

0

Chapter 642
1 month ago

0

Chapter 641
1 month ago

0

Chapter 640
1 month ago

0

Chapter 639
1 month ago

0

Chapter 638
1 month ago

0

Chapter 637
1 month ago

0

Chapter 636
1 month ago

0

Chapter 635
1 month ago

0

Chapter 634
1 month ago

0

Chapter 633
1 month ago

0

Chapter 632
1 month ago

0

Chapter 631
1 month ago

0

Chapter 630
1 month ago

0

Chapter 629
1 month ago

0

Chapter 628
1 month ago

0

Chapter 627
1 month ago

0

Chapter 626
1 month ago

0

Chapter 625
1 month ago

0

Chapter 624
1 month ago

0

Chapter 623
1 month ago

0

Chapter 622
1 month ago

0

Chapter 621
1 month ago

0

Chapter 620
1 month ago

0

Chapter 619
1 month ago

0

Chapter 618
1 month ago

0

Chapter 617
1 month ago

0

Chapter 616
1 month ago

0

Chapter 615
1 month ago

0

Chapter 614
1 month ago

0

Chapter 613
1 month ago

0

Chapter 612
1 month ago

0

Chapter 611
1 month ago

0

Chapter 610
1 month ago

0

Chapter 609
1 month ago

0

Chapter 608
1 month ago

0

Chapter 607
1 month ago

0

Chapter 606
1 month ago

0

Chapter 605
1 month ago

0

Chapter 604
1 month ago

0

Chapter 603
1 month ago

0

Chapter 602
1 month ago

0

Chapter 601
1 month ago

0

Chapter 600
1 month ago

0

Chapter 599
1 month ago

0

Chapter 598
1 month ago

0

Chapter 597
1 month ago

0

Chapter 596
1 month ago

0

Chapter 595
1 month ago

0

Chapter 594
1 month ago

0

Chapter 593
1 month ago

0

Chapter 592
1 month ago

0

Chapter 591
1 month ago

0

Chapter 590
1 month ago

0

Chapter 589
1 month ago

0

Chapter 588
1 month ago

0

Chapter 587
1 month ago

0

Chapter 586
1 month ago

0

Chapter 585
1 month ago

0

Chapter 584
1 month ago

0

Chapter 583
1 month ago

0

Chapter 582
1 month ago

0

Chapter 581
1 month ago

0

Chapter 580
1 month ago

0

Chapter 579
1 month ago

0

Chapter 578
1 month ago

0

Chapter 577
1 month ago

0