Mangas
Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte

Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte [Manga]

Alternative Titles: Năm Đại Đệ Tử Của Charlotte
Story of: Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte

Charlotte Eleanor là một đại pháp sư đã từng cứu thế giới. Cô sử dụng phép thuật của mình để chết, nhưng thấy vào đó phép thuật lại làm cô đảo ngược tuổi của cơ thể mình thành một đứa trẻ và bắt đầu cuộc sống thứ hai với tư cách là Aria Lissen. Cô đã có một cuộc sống trọn vẹn trong kiếp thứ nhất, ngoại trừ một điều hối tiếc nhỏ nhoi. Trong cuộc sống mới này, Aria quyết tâm tìm và sống vì một điều mà cô ấy chưa bao giờ có ... TÌNH YÊU.

3
0
5

Chapters List

Chapter 209.2
1 month ago

0

Chapter 209.1
1 month ago

0

Chapter 208.2
1 month ago

0

Chapter 208.1
1 month ago

0

Chapter 207.2
1 month ago

0

Chapter 207.1
1 month ago

0

Chapter 206.2
1 month ago

0

Chapter 206.1
1 month ago

0

Chapter 205.2
1 month ago

0

Chapter 205.1
1 month ago

0

Chapter 204.2
1 month ago

0

Chapter 204.1
1 month ago

0

Chapter 203.2
1 month ago

0

Chapter 203.1
1 month ago

0

Chapter 202.2
1 month ago

0

Chapter 202.1
1 month ago

0

Chapter 201.2
1 month ago

0

Chapter 201.1
1 month ago

0

Chapter 200.2
1 month ago

0

Chapter 200.1
1 month ago

0

Chapter 199.2
1 month ago

0

Chapter 199.1
1 month ago

0

Chapter 198.2
1 month ago

0

Chapter 198.1
1 month ago

0

Chapter 197.2
1 month ago

0

Chapter 197.1
1 month ago

0

Chapter 196.2
1 month ago

0

Chapter 196.1
1 month ago

0

Chapter 195.2
1 month ago

0

Chapter 195.1
1 month ago

0

Chapter 194.2
1 month ago

0

Chapter 194.1
1 month ago

0

Chapter 193.2
1 month ago

0

Chapter 193.1
1 month ago

0

Chapter 192.2
1 month ago

0

Chapter 192.1
1 month ago

0

Chapter 191.2
1 month ago

0

Chapter 191.1
1 month ago

0

Chapter 190.2
1 month ago

0

Chapter 190.1
1 month ago

0

Chapter 189.2
1 month ago

0

Chapter 189.1
1 month ago

0

Chapter 188.2
1 month ago

0

Chapter 188.1
1 month ago

0

Chapter 187.2
1 month ago

0

Chapter 187.1
1 month ago

0

Chapter 186.2
1 month ago

0

Chapter 186.1
1 month ago

0

Chapter 185.2
1 month ago

0

Chapter 185.1
1 month ago

0

Chapter 184.2
1 month ago

0

Chapter 184.1
1 month ago

0

Chapter 183.2
1 month ago

0

Chapter 183.1
1 month ago

0

Chapter 182.2
1 month ago

0

Chapter 182.1
1 month ago

0

Chapter 181.2
1 month ago

0

Chapter 181.1
1 month ago

0

Chapter 180.2
1 month ago

0

Chapter 180.1
1 month ago

0

Chapter 179.2
1 month ago

0

Chapter 179.1
1 month ago

0

Chapter 178
1 month ago

0

Chapter 177.2
1 month ago

0

Chapter 177.1
1 month ago

0

Chapter 176.2
1 month ago

0

Chapter 176.1
1 month ago

0

Chapter 175.2
1 month ago

0

Chapter 175.1
1 month ago

0

Chapter 174.2
1 month ago

0

Chapter 174.1
1 month ago

0

Chapter 173.2
1 month ago

0

Chapter 173.1
1 month ago

0

Chapter 172.2
1 month ago

0

Chapter 172.1
1 month ago

0

Chapter 171.2
1 month ago

0

Chapter 171.1
1 month ago

0

Chapter 170.2
1 month ago

0

Chapter 170.1
1 month ago

0

Chapter 169.2
1 month ago

0

Chapter 169.1
1 month ago

0

Chapter 168.2
1 month ago

0

Chapter 168.1
1 month ago

0

Chapter 167.2
1 month ago

0

Chapter 167.1
1 month ago

0

Chapter 166.2
1 month ago

0

Chapter 166.1
1 month ago

0

Chapter 165.2
1 month ago

0

Chapter 165.1
1 month ago

0

Chapter 164.2
1 month ago

0

Chapter 164.1
1 month ago

0

Chapter 163.2
1 month ago

0

Chapter 163.1
1 month ago

0

Chapter 162.2
1 month ago

0

Chapter 162.1
1 month ago

0

Chapter 161.2
1 month ago

0

Chapter 161.1
1 month ago

0

Chapter 160.2
1 month ago

0

Chapter 160.1
1 month ago

0

Chapter 159.2
1 month ago

0