Mangas
Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới [Manhua]

Story of: Ngự Linh Thế Giới

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?" "Cái kịch bản này không đúng nha!"

3
0
5

Chapters List

Chapter 807
1 day ago

0

Chapter 806
1 day ago

0

Chapter 805
1 day ago

0

Chapter 804
1 day ago

0

Chapter 803
1 day ago

0

Chapter 802
3 weeks ago

0

Chapter 801
3 weeks ago

0

Chapter 800
3 weeks ago

1

Chapter 799
3 weeks ago

1

Chapter 798
4 weeks ago

1

Chapter 797
4 weeks ago

1

Chapter 796
1 month ago

1

Chapter 795
1 month ago

1

Chapter 794
1 month ago

1

Chapter 792
1 month ago

1

Chapter 791
1 month ago

1

Chapter 790
1 month ago

1

Chapter 789
1 month ago

1

Chapter 788
1 month ago

1

Chapter 787
1 month ago

1

Chapter 786
1 month ago

1

Chapter 785
1 month ago

1

Chapter 784
1 month ago

1

Chapter 783
1 month ago

1

Chapter 782
1 month ago

1

Chapter 781
1 month ago

1

Chapter 780
1 month ago

1

Chapter 779
1 month ago

1

Chapter 777
1 month ago

1

Chapter 776
1 month ago

1

Chapter 775
1 month ago

1

Chapter 774
1 month ago

1

Chapter 773
1 month ago

1

Chapter 772
1 month ago

1

Chapter 771
1 month ago

1

Chapter 770
1 month ago

1

Chapter 769
1 month ago

1

Chapter 768
1 month ago

1

Chapter 767
1 month ago

1

Chapter 766
1 month ago

1

Chapter 765
1 month ago

1

Chapter 764
1 month ago

1

Chapter 763
1 month ago

1

Chapter 762
1 month ago

1

Chapter 761
1 month ago

1

Chapter 760
1 month ago

1

Chapter 759
1 month ago

1

Chapter 758
1 month ago

1

Chapter 757
1 month ago

1

Chapter 756
1 month ago

1

Chapter 755
1 month ago

1

Chapter 754
1 month ago

1

Chapter 753
1 month ago

1

Chapter 752
1 month ago

1

Chapter 751
1 month ago

1

Chapter 750
1 month ago

1

Chapter 749
1 month ago

1

Chapter 748
1 month ago

1

Chapter 747
1 month ago

1

Chapter 746
1 month ago

1

Chapter 745
1 month ago

1

Chapter 744
1 month ago

1

Chapter 743
1 month ago

1

Chapter 742
1 month ago

1

Chapter 741
1 month ago

1

Chapter 740
1 month ago

1

Chapter 739
1 month ago

1

Chapter 738
1 month ago

1

Chapter 737
1 month ago

1

Chapter 736
1 month ago

1

Chapter 735
1 month ago

1

Chapter 734
1 month ago

1

Chapter 733
1 month ago

1

Chapter 732
1 month ago

1

Chapter 731
1 month ago

1

Chapter 730
1 month ago

1

Chapter 729
1 month ago

1

Chapter 728
1 month ago

1

Chapter 727
1 month ago

1

Chapter 726
1 month ago

1

Chapter 725
1 month ago

1

Chapter 724
1 month ago

1

Chapter 723
1 month ago

1

Chapter 722
1 month ago

1

Chapter 721
1 month ago

1

Chapter 720
1 month ago

1

Chapter 719
1 month ago

1

Chapter 718
1 month ago

1

Chapter 717
1 month ago

1

Chapter 716
1 month ago

1

Chapter 715
1 month ago

1

Chapter 714
1 month ago

1

Chapter 713
1 month ago

1

Chapter 712
1 month ago

1

Chapter 711
1 month ago

1

Chapter 710
1 month ago

1

Chapter 709
1 month ago

1

Chapter 708
1 month ago

1

Chapter 707
1 month ago

1

Chapter 706
1 month ago

1