Mangas
Người Chơi Thiết Thụ

Người Chơi Thiết Thụ [Manhwa]

Alternative Titles: Người Chơi Thực Thiết
Story of: Người Chơi Thiết Thụ

Lee Hyunwook, Thiết Vương, là vị cứu tinh cuối cùng của nhân loại nhưng đã qua đời. Để thay đổi tương lai, nơi anh quay lại chính là… Quân đội?!! “Tại sao lại ở đây?!” Sự khởi đầu của Hạ sĩ Lee Hyunwook, người trở nên mạnh mẽ hơn theo một cách đặc biệt, bằng cách thực hiện một màn mukbang thép!

3
0
5