Mangas
Người Mạnh Nhất Ở Thế Giới Khác

Người Mạnh Nhất Ở Thế Giới Khác [Manhua]

Story of: Người Mạnh Nhất Ở Thế Giới Khác

Thượng Quan Vân, người tu luyện sự bất tử mạnh nhất, bất ngờ đến một thế giới khác với nhiều siêu năng lực. Anh muốn hài lòng với hoàn cảnh này nhưng lại gặp phải những thử thách liên tục. Tuy nhiên, những đối thủ này không phải là kẻ thù của anh. Thượng Quan Vân, người được coi là người mạnh nhất nói: Bình tĩnh!

12
0
5