Mangas
Người Quản Lý Mạnh Nhất Trong Lịch Sử

Người Quản Lý Mạnh Nhất Trong Lịch Sử [Manhwa]

Story of: Người Quản Lý Mạnh Nhất Trong Lịch Sử

20 năm kể từ khi xuất hiện quái vật, những người thợ săn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều cần phải có một quản lý. Đây là câu chuyện về người quản lý mạnh nhất.

9
0
5