Mangas
Nguyên Long

Nguyên Long [Manhua]

Story of: Nguyên Long

Nguyên Hồn thế giới, huyền huyễn thần kỳ, gia tộc bộc phát, tông môn đứng vững, cường giả phân ra, cao thủ như mây.Vương bài tay đánh lén Vương Thắng xuyên qua đến Nguyên Hồn thế giới, đâm đầu vào không đủ tư cách nhất cá chép tàn hồn, thành người gặp người bắt nạt phế vật. Ta tới là giết người, không phải đến bị các ngươi cười nhạo.

14
0
5

Chapters List

Chapter 347.5
4 months ago

5

Chapter 347
4 months ago

4

Chapter 346
4 months ago

5

Chapter 345
4 months ago

5

Chapter 344
4 months ago

4

Chapter 343
4 months ago

5

Chapter 342
4 months ago

5

Chapter 341
4 months ago

5

Chapter 340.5
4 months ago

5

Chapter 340
4 months ago

5

Chapter 339
4 months ago

5

Chapter 338
4 months ago

5

Chapter 337
4 months ago

5

Chapter 336
4 months ago

4

Chapter 335
4 months ago

5

Chapter 334
4 months ago

5

Chapter 333
4 months ago

5

Chapter 332
4 months ago

5

Chapter 331
4 months ago

5

Chapter 330
4 months ago

5

Chapter 329
4 months ago

5

Chapter 328
4 months ago

5

Chapter 327
4 months ago

4

Chapter 326
4 months ago

5

Chapter 325
4 months ago

5

Chapter 324
4 months ago

5

Chapter 323
4 months ago

5

Chapter 322
4 months ago

5

Chapter 321
4 months ago

5

Chapter 320
4 months ago

5

Chapter 319
4 months ago

4

Chapter 318
4 months ago

5

Chapter 317
4 months ago

5

Chapter 316
4 months ago

5

Chapter 315
4 months ago

5

Chapter 314
4 months ago

4

Chapter 313
4 months ago

5

Chapter 312
4 months ago

5

Chapter 311
4 months ago

5

Chapter 310
4 months ago

4

Chapter 309
4 months ago

5

Chapter 308
4 months ago

4

Chapter 307
4 months ago

5

Chapter 306
4 months ago

5

Chapter 305
4 months ago

5

Chapter 304
4 months ago

5

Chapter 303
4 months ago

5

Chapter 302
4 months ago

5

Chapter 301
4 months ago

5

Chapter 300
4 months ago

5

Chapter 299
4 months ago

5

Chapter 298
4 months ago

5

Chapter 297
4 months ago

5

Chapter 296
4 months ago

4

Chapter 295
4 months ago

5

Chapter 294
4 months ago

5

Chapter 293
4 months ago

5

Chapter 292
4 months ago

5

Chapter 291
4 months ago

4

Chapter 290
4 months ago

5

Chapter 289
4 months ago

5

Chapter 288
4 months ago

5

Chapter 287
4 months ago

5

Chapter 286
4 months ago

5

Chapter 285
4 months ago

0

Chapter 285
4 months ago

4

Chapter 284
4 months ago

5

Chapter 283
4 months ago

5

Chapter 282
4 months ago

5

Chapter 281
4 months ago

5

Chapter 280
4 months ago

5

Chapter 279
4 months ago

5

Chapter 278
4 months ago

5

Chapter 277
4 months ago

5

Chapter 276
4 months ago

5

Chapter 275
4 months ago

5

Chapter 274
4 months ago

5

Chapter 273
4 months ago

4

Chapter 272
4 months ago

5

Chapter 271
4 months ago

5

Chapter 270
4 months ago

5

Chapter 269
4 months ago

5

Chapter 268
4 months ago

5

Chapter 267
4 months ago

5

Chapter 266
4 months ago

0

Chapter 266
4 months ago

5

Chapter 265
4 months ago

4

Chapter 264
4 months ago

4

Chapter 263
4 months ago

5

Chapter 262
4 months ago

5

Chapter 261
4 months ago

5

Chapter 260
4 months ago

4

Chapter 259
4 months ago

5

Chapter 258
4 months ago

4

Chapter 257
4 months ago

5

Chapter 256
4 months ago

5

Chapter 255
4 months ago

5

Chapter 254
4 months ago

5

Chapter 253
4 months ago

5

Chapter 252
4 months ago

5