Mangas
Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều

Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều [Manhua]

Story of: Nhân Vật Phản Diện Đại Sư Huynh Tất Cả Các Sư Muội Đều Là Bệnh Kiều

"Phản diện đại sư huynh, tât cả các sư muội đều là yandere" là bộ truyện tranh manhua Trung Quốc thuộc thể loại xuyên không, huyền huyễn, harem. Truyện kể về Lâm Tiêu sau khi xuyên không trở thành đại sư huynh phản diện ở Thanh Lam tông ! Chỉ cần dựa theo nguyên tác kịch bản, làm nhân vật phản diện là có thể phi thăng thành tiên! Rơi vào đường cùng, không có việc gì đành trêu đùa tứ sư muội, một tay trộm y phục của tam sư muội, hạ xuân dược với nhị sư muội, cẩn trọng thực hiện chức trách nhân vật phản diện. Cuối cùng cũng đợi được ngày nhân vật chính Diệp Thần bái sư! Lâm Tiêu hưng phấn không thôi, chuẩn bị độc hại nam chính, dựa theo kịch bản, hắn sẽ bị mấy vị sư muội bắt lấy, bị nam chính đánh bay!

6
0
5

Chapters List

Chapter 120
3 weeks ago

1

Chapter 119
3 weeks ago

1

Chapter 118
4 weeks ago

1

Chapter 117
4 weeks ago

1

Chapter 116
1 month ago

1

Chapter 115
1 month ago

1

Chapter 114
1 month ago

1

Chapter 113
1 month ago

3

Chapter 112
1 month ago

1

Chapter 111
1 month ago

1

Chapter 110
1 month ago

1

Chapter 109
1 month ago

1

Chapter 108
1 month ago

1

Chapter 107
1 month ago

1

Chapter 106
1 month ago

1

Chapter 105
1 month ago

1

Chapter 104
1 month ago

1

Chapter 103
1 month ago

1

Chapter 102
1 month ago

1

Chapter 101
1 month ago

1

Chapter 100
1 month ago

1

Chapter 99
1 month ago

1

Chapter 98
1 month ago

1

Chapter 97
1 month ago

1

Chapter 96
1 month ago

1

Chapter 95
1 month ago

1

Chapter 94
1 month ago

1

Chapter 93
1 month ago

1

Chapter 92
1 month ago

1

Chapter 91
1 month ago

1

Chapter 90
1 month ago

1

Chapter 89
1 month ago

1

Chapter 88
1 month ago

1

Chapter 87
1 month ago

1

Chapter 86
1 month ago

1

Chapter 85
1 month ago

1

Chapter 84
1 month ago

1

Chapter 83
1 month ago

1

Chapter 82
1 month ago

1

Chapter 81
1 month ago

1

Chapter 80
1 month ago

1

Chapter 79
1 month ago

1

Chapter 78
1 month ago

1

Chapter 77
1 month ago

1

Chapter 76
1 month ago

1

Chapter 75
1 month ago

1

Chapter 74
1 month ago

1

Chapter 73
1 month ago

1

Chapter 72
1 month ago

1

Chapter 71
1 month ago

1

Chapter 70
1 month ago

1

Chapter 69
1 month ago

1

Chapter 68
1 month ago

1

Chapter 67
1 month ago

1

Chapter 66
1 month ago

1

Chapter 65
1 month ago

1

Chapter 64
1 month ago

1

Chapter 63
1 month ago

1

Chapter 62
1 month ago

1

Chapter 61
1 month ago

1

Chapter 60
1 month ago

1

Chapter 59
1 month ago

1

Chapter 58
1 month ago

1

Chapter 57
1 month ago

1

Chapter 56
1 month ago

1

Chapter 55
1 month ago

1

Chapter 54
1 month ago

1

Chapter 53
1 month ago

1

Chapter 52
1 month ago

1

Chapter 51
1 month ago

1

Chapter 50
1 month ago

1

Chapter 49
1 month ago

1

Chapter 48
1 month ago

1

Chapter 47
1 month ago

1

Chapter 46
1 month ago

1

Chapter 45
1 month ago

1

Chapter 44
1 month ago

1

Chapter 43
1 month ago

1

Chapter 42
1 month ago

1

Chapter 41
1 month ago

1

Chapter 40
1 month ago

1

Chapter 39
1 month ago

1

Chapter 38
1 month ago

1

Chapter 37
1 month ago

1

Chapter 36
1 month ago

1

Chapter 35
1 month ago

1

Chapter 34
1 month ago

1

Chapter 33
1 month ago

1

Chapter 32
1 month ago

1

Chapter 31
1 month ago

1

Chapter 30
1 month ago

1

Chapter 29
1 month ago

1

Chapter 28
1 month ago

1

Chapter 27
1 month ago

1

Chapter 26
1 month ago

1

Chapter 25
1 month ago

1

Chapter 24
1 month ago

1

Chapter 23
1 month ago

1

Chapter 22
1 month ago

1

Chapter 21
1 month ago

1