Mangas
Nhân Vật Phản Diện Này Có Chút Lương Tâm Nhưng Không Nhiều

Nhân Vật Phản Diện Này Có Chút Lương Tâm Nhưng Không Nhiều [Manhua]

Story of: Nhân Vật Phản Diện Này Có Chút Lương Tâm Nhưng Không Nhiều

Tần Phong ngoài ý muốn xuyên qua Hoang Cổ trở thành đại thiếu gia bá chủ Tần gia một phương, vốn tưởng rằng từ đó liền có thể sống cuộc sống phú nhị đại muốn gì nằm bằng, nào ngờ song sinh nhị đệ lại là "con trai thiên tuyển cấp sử thi", mình lại là "thiên mệnh đại phản diện", vì có thể sống sót, chỉ có thể dựa vào hệ thống cố gắng phấn đấu! 【 Đinh Ding, phát hiện chủ túc chủ đánh mông con trai thiên tuyển, đạt được 100 điểm phản diện 】 【 Đinh Ding, chúc mừng chủ nhà kích hoạt nhiệm vụ hệ thống, trêu đùa bích ngọc tắm rửa, thưởng 200 điểm phản diện 】 Hắc hắc hắc có đôi khi làm nhân vật phản diện, hình như cũng không tệ nha. ....

13
0
5

Chapters List

Chapter 260
4 months ago

4

Chapter 259
4 months ago

4

Chapter 258
4 months ago

3

Chapter 257
4 months ago

3

Chapter 256
4 months ago

3

Chapter 255
4 months ago

3

Chapter 254
4 months ago

3

Chapter 253
4 months ago

3

Chapter 252
4 months ago

3

Chapter 251
4 months ago

3

Chapter 250
4 months ago

3

Chapter 249
4 months ago

3

Chapter 248
4 months ago

3

Chapter 247
4 months ago

3

Chapter 246
4 months ago

3

Chapter 245
4 months ago

3

Chapter 244
4 months ago

3

Chapter 243
4 months ago

3

Chapter 242
4 months ago

3

Chapter 241
4 months ago

3

Chapter 240
4 months ago

3

Chapter 239
4 months ago

3

Chapter 238
4 months ago

3

Chapter 237
4 months ago

3

Chapter 236
4 months ago

3

Chapter 235
4 months ago

3

Chapter 234
4 months ago

3

Chapter 233
4 months ago

3

Chapter 232
4 months ago

3

Chapter 231
4 months ago

3

Chapter 230
4 months ago

3

Chapter 229
4 months ago

3

Chapter 228
4 months ago

3

Chapter 227
4 months ago

3

Chapter 226
4 months ago

3

Chapter 225
4 months ago

3

Chapter 224
4 months ago

3

Chapter 223
4 months ago

3

Chapter 222
4 months ago

3

Chapter 221
4 months ago

3

Chapter 220
4 months ago

3

Chapter 219
4 months ago

3

Chapter 218
4 months ago

3

Chapter 217
4 months ago

3

Chapter 216
4 months ago

3

Chapter 215
4 months ago

3

Chapter 214
4 months ago

3

Chapter 213
4 months ago

3

Chapter 212
4 months ago

3

Chapter 211
4 months ago

3

Chapter 210
4 months ago

3

Chapter 209
4 months ago

3

Chapter 208
4 months ago

3

Chapter 207
4 months ago

3

Chapter 206
4 months ago

3

Chapter 205
4 months ago

3

Chapter 204
4 months ago

3

Chapter 203
4 months ago

3

Chapter 202
4 months ago

3

Chapter 201
4 months ago

3

Chapter 200
4 months ago

3

Chapter 199
4 months ago

3

Chapter 198
4 months ago

3

Chapter 197
4 months ago

3

Chapter 196
4 months ago

3

Chapter 195
4 months ago

3

Chapter 194
4 months ago

3

Chapter 193
4 months ago

3

Chapter 192
4 months ago

3

Chapter 191
4 months ago

3

Chapter 190
4 months ago

3

Chapter 189
4 months ago

3

Chapter 188
4 months ago

3

Chapter 187
4 months ago

3

Chapter 186
4 months ago

3

Chapter 185
4 months ago

3

Chapter 184
4 months ago

3

Chapter 183
4 months ago

3

Chapter 182
4 months ago

3

Chapter 181
4 months ago

3

Chapter 180
4 months ago

3

Chapter 179
4 months ago

3

Chapter 178
4 months ago

3

Chapter 177
4 months ago

3

Chapter 176
4 months ago

3

Chapter 175
4 months ago

3

Chapter 174
4 months ago

3

Chapter 173
4 months ago

3

Chapter 172
4 months ago

3

Chapter 171
4 months ago

3

Chapter 170
4 months ago

3

Chapter 169
4 months ago

3

Chapter 168
4 months ago

3

Chapter 167
4 months ago

3

Chapter 166
4 months ago

3

Chapter 165
4 months ago

3

Chapter 164
4 months ago

3

Chapter 163
4 months ago

3

Chapter 162
4 months ago

3

Chapter 161
4 months ago

3