Mangas
Ông Thầy Vi Diệu

Ông Thầy Vi Diệu [Manga]

Story of: Ông Thầy Vi Diệu

Tên khác: Roku de Nashi Majutsu Koushi to Akashic Record; Roku de Nashi Majutsu Koushi to Kinki Kyouten (Akashic Record); Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records; Akashic Records of Bastard Magical Instructor Một bộ manga chuyển thể từ Light Novel nổi tiếng. Sisti tham gia vào học viện pháp thuật để nâng cao khả năng phép thuật của mình và phá giải bí ẩn của Sky Catsle. Sau sự việc thầy giáo yêu thích của mình về hưu và được thay bởi Glen, một người lề mề, biếng nhác và là một lão thầy giáo dê cụ thứ thiệt, cô và Glen đã gặp vô số rắc rối cùng nhau

4
0
5

Chapters List

Chapter 60
2 weeks ago

0

Chapter 59
2 weeks ago

0

Chapter 58
1 month ago

1

Chapter 57
1 month ago

1

Chapter 56
1 month ago

1

Chapter 55
1 month ago

1

Chapter 54
1 month ago

1

Chapter 53
1 month ago

1

Chapter 52.5
1 month ago

1

Chapter 52
1 month ago

1

Chapter 51
1 month ago

1

Chapter 50
1 month ago

1

Chapter 49
1 month ago

1

Chapter 48.5
1 month ago

1

Chapter 48
1 month ago

1

Chapter 47
1 month ago

1

Chapter 46
1 month ago

1

Chapter 45
1 month ago

1

Chapter 44
1 month ago

1

Chapter 43
1 month ago

1

Chapter 42
1 month ago

1

Chapter 41
1 month ago

1

Chapter 40.5
1 month ago

1

Chapter 40
1 month ago

1

Chapter 39.2
1 month ago

1

Chapter 39.1
1 month ago

1

Chapter 38.3
1 month ago

1

Chapter 38.2
1 month ago

1

Chapter 38.1
1 month ago

1

Chapter 36
1 month ago

1

Chapter 35
1 month ago

1

Chapter 34.1
1 month ago

1

Chapter 33.2
1 month ago

1

Chapter 33.1
1 month ago

1

Chapter 32.3
1 month ago

1

Chapter 32.2
1 month ago

1

Chapter 32.1
1 month ago

1

Chapter 31.2
1 month ago

1

Chapter 31.1
1 month ago

1

Chapter 30.3
1 month ago

1

Chapter 30.2
1 month ago

1

Chapter 30.1
1 month ago

1

Chapter 29.2
1 month ago

1

Chapter 29.1
1 month ago

1

Chapter 28
1 month ago

1

Chapter 27
1 month ago

1

Chapter 26
1 month ago

1

Chapter 25
1 month ago

1

Chapter 24
1 month ago

1

Chapter 23
1 month ago

1

Chapter 22
1 month ago

1

Chapter 21
1 month ago

1

Chapter 20
1 month ago

1

Chapter 19
1 month ago

1

Chapter 18
1 month ago

1

Chapter 17
1 month ago

1

Chapter 16
1 month ago

1

Chapter 15
1 month ago

1

Chapter 14
1 month ago

1

Chapter 13
1 month ago

1

Chapter 12
1 month ago

1

Chapter 11
1 month ago

1

Chapter 10
1 month ago

1

Chapter 9.5
1 month ago

1

Chapter 9
1 month ago

1

Chapter 8
1 month ago

1

Chapter 7
1 month ago

1

Chapter 6
1 month ago

1

Chapter 5
1 month ago

1

Chapter 4
1 month ago

1

Chapter 3
1 month ago

1

Chapter 2
1 month ago

1

Chapter 1
1 month ago

1