Mangas
Ông Võ Giả Và Cháu Chí Tôn

Ông Võ Giả Và Cháu Chí Tôn [Manhwa]

Alternative Titles: Gia Gia Võ Sĩ Và Chí Tôn Tôn Nữ
Story of: Ông Võ Giả Và Cháu Chí Tôn

Khi đã chuẩn bị c.h..ế.t đi mà không còn gì hối tiếc, thì tai họa diệt môn lại ập đến. Lưu Chấn Sơn quyết định sẽ sống ít nhất là cho đến khi Lưu Tuyết Nhi, cháu gái của lão trưởng thành. Khi lão đang vật lộn với việc nuôi dạy cháu gái và luyện võ công với cơ thể tàn tạ của mình, trước khi lão kịp nhận ra thì cháu gái của lão, người sở hữu quyền năng võ lâm chí tôn đã lớn nhanh đến không thể ngờ. "Ông nội đừng lo. Từ giờ con sẽ bảo vệ ông!"

4
0
5