Mangas
Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt [Manhua]

Alternative Titles: Hôm Nay Quý Phi Cũng Sẽ Lấy Thân Phục Địch
Story of: Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

“Hoán đổi thân xác với kẻ thù, rồi sau đó phát hiện ra cô ta đang mang thai?!” Kiều quý phi buộc phải ôm “bóng” thay thế Ninh quý nhân, nàng mỗi ngày đều tức muốn điên người. Điều khó tin nhất chính là: quý nhân xảo quyệt thâm độc này, lại đang crush bổn cung?

5
0
5