Mangas
Sau Khi Max Độ Yêu Thích

Sau Khi Max Độ Yêu Thích [Manhua]

Alternative Titles: Sau Khi Tích Đủ Độ Hào Cảm
Story of: Sau Khi Max Độ Yêu Thích

Sau khi nâng mức độ yêu thích của các nhân vật trong game tiên hiệp "Thượng Ương" lên mức max, Lưu Viễn lập tức xuyên không.Vì thế, sự lừa dối xấu xa nhất trong lịch sử giới Thượng Ương, và "cao thủ tình trường" hiếm có đã ra đời

13
0
5

Chapters List

Chapter 171
1 month ago

5

Chapter 170
1 month ago

5

Chapter 169
2 months ago

6

Chapter 168
3 months ago

6

Chapter 167
3 months ago

6

Chapter 166
3 months ago

6

Chapter 165
3 months ago

6

Chapter 164
3 months ago

6

Chapter 163
3 months ago

6

Chapter 162
3 months ago

6

Chapter 161
3 months ago

6

Chapter 160
3 months ago

6

Chapter 159
3 months ago

6

Chapter 158
3 months ago

6

Chapter 157
3 months ago

6

Chapter 156
3 months ago

6

Chapter 155
3 months ago

6

Chapter 154
3 months ago

6

Chapter 153
3 months ago

6

Chapter 152
3 months ago

6

Chapter 151
3 months ago

6

Chapter 150
3 months ago

6

Chapter 149
3 months ago

6

Chapter 148
3 months ago

6

Chapter 147
3 months ago

6

Chapter 146
3 months ago

6

Chapter 145
3 months ago

6

Chapter 144
3 months ago

6

Chapter 143
3 months ago

6

Chapter 142
3 months ago

6

Chapter 141
3 months ago

6

Chapter 140
3 months ago

6

Chapter 139
3 months ago

6

Chapter 138
3 months ago

6

Chapter 137
3 months ago

6

Chapter 136
3 months ago

6

Chapter 135
3 months ago

6

Chapter 134
3 months ago

6

Chapter 133
3 months ago

6

Chapter 132
3 months ago

6

Chapter 131
3 months ago

6

Chapter 130
3 months ago

6

Chapter 129
3 months ago

6

Chapter 128
3 months ago

6

Chapter 127
3 months ago

6

Chapter 126
3 months ago

6

Chapter 125
3 months ago

6

Chapter 124
3 months ago

6

Chapter 123
3 months ago

6

Chapter 122
3 months ago

6

Chapter 121
3 months ago

6

Chapter 120
3 months ago

6

Chapter 119
3 months ago

6

Chapter 118
3 months ago

6

Chapter 117
3 months ago

6

Chapter 116
3 months ago

6

Chapter 115
3 months ago

6

Chapter 114
3 months ago

6

Chapter 113
3 months ago

6

Chapter 112
3 months ago

6

Chapter 111
3 months ago

6

Chapter 110
3 months ago

6

Chapter 109
3 months ago

6

Chapter 108
3 months ago

6

Chapter 107
3 months ago

6

Chapter 106
3 months ago

6

Chapter 105
3 months ago

6

Chapter 104
3 months ago

6

Chapter 103
3 months ago

6

Chapter 102
3 months ago

6

Chapter 101
3 months ago

6

Chapter 100
3 months ago

6

Chapter 99
3 months ago

5

Chapter 98
3 months ago

5

Chapter 97
3 months ago

5

Chapter 96
3 months ago

5

Chapter 95
3 months ago

5

Chapter 94
3 months ago

5

Chapter 93
3 months ago

5

Chapter 92
3 months ago

5

Chapter 91
3 months ago

5

Chapter 90
3 months ago

5

Chapter 89
3 months ago

5

Chapter 88
3 months ago

5

Chapter 87
3 months ago

5

Chapter 86
3 months ago

5

Chapter 85
3 months ago

5

Chapter 84
3 months ago

5

Chapter 83
3 months ago

5

Chapter 82
3 months ago

5

Chapter 81
3 months ago

5

Chapter 80
3 months ago

5

Chapter 79
3 months ago

5

Chapter 78
3 months ago

5

Chapter 77
3 months ago

5

Chapter 76
3 months ago

5

Chapter 75
3 months ago

5

Chapter 74
3 months ago

5

Chapter 73
3 months ago

5

Chapter 72
3 months ago

5