Mangas
Sau Khi Xuyên Sách Các Nam Chính Hắc Hoá Ai Cũng Chiều Chuộng Ta

Sau Khi Xuyên Sách Các Nam Chính Hắc Hoá Ai Cũng Chiều Chuộng Ta [Manhua]

Story of: Sau Khi Xuyên Sách Các Nam Chính Hắc Hoá Ai Cũng Chiều Chuộng Ta

"Di - người dẫn chương trình chúc mừng bạn đã vượt qua cuốn sách "Bông hồng của nhà Dembville" và trở thành nữ anh hùng của thảm kịch này, bốn nhân vật nam chính trong cuốn sách này hoặc điên hoặc bệnh, và kết thúc đều đau khổ. Cách để tồn tại là: Sử dụng kiến thức tâm lý do hệ thống này cung cấp cho bạn,Xóa tất cả sự đen tối của bốn nhân vật nam chính! Chúc may mắn! Zhu Yumeng: Đợi đã! Cả bốn???

15
0
5