Mangas
Serena

Serena [Manhwa]

Alternative Titles: Selena
Story of: Serena

“Ngươi sẽ không bao giờ trở thành gia chủ của gia tộc Serenity đâu” Serena, người thừa kế duy nhất của gia tộc Serenity. Để cứu gia tộc đang trên bờ vực bị đe dọa, bà của cô đã gả cô cho một người đàn ông bị ghét nhất đế quốc. Thứ duy nhất có thể an ủi Serena trong tình trạng thế này chính là Frederick, người cô yêu. Vào ngày hè đẹp đẽ và rực rỡ của gia tộc Serenity, câu chuyện về ba con người vướng vào hận thù và tình yêu nóng bỏng.

4
0
5

Chapters List

Chapter 81.1
6 days ago

0

Chapter 80.2
6 days ago

0

Chapter 80.1
2 weeks ago

0

Chapter 79.2
2 weeks ago

0

Chapter 79.1
2 weeks ago

0

Chapter 78.2
2 weeks ago

0

Chapter 78.1
4 weeks ago

1

Chapter 77.2
4 weeks ago

1

Chapter 77.1
1 month ago

1

Chapter 76.2
1 month ago

1

Chapter 76.1
1 month ago

1

Chapter 75.2
1 month ago

1

Chapter 75.1
1 month ago

1

Chapter 74.2
1 month ago

1

Chapter 74.1
1 month ago

1

Chapter 73.2
1 month ago

1

Chapter 73.1
1 month ago

1

Chapter 72.2
1 month ago

1

Chapter 72.1
1 month ago

1

Chapter 71.2
1 month ago

1

Chapter 71.1
1 month ago

1

Chapter 70.2
1 month ago

1

Chapter 70.1
1 month ago

1

Chapter 69.2
1 month ago

1

Chapter 69.1
1 month ago

1

Chapter 68.2
1 month ago

1

Chapter 68.1
1 month ago

1

Chapter 67.2
1 month ago

1

Chapter 67.1
1 month ago

1

Chapter 66.1
1 month ago

1

Chapter 65.2
1 month ago

1

Chapter 65.1
1 month ago

1

Chapter 64.2
1 month ago

1

Chapter 64.1
1 month ago

1

Chapter 63.2
1 month ago

1

Chapter 63.1
1 month ago

1

Chapter 62.2
1 month ago

1

Chapter 62.1
1 month ago

1

Chapter 61.2
1 month ago

1

Chapter 61.1
1 month ago

1

Chapter 60.2
1 month ago

1

Chapter 60.1
1 month ago

1

Chapter 59.2
1 month ago

1

Chapter 59.1
1 month ago

1

Chapter 58.2
1 month ago

1

Chapter 58.1
1 month ago

1

Chapter 57.2
1 month ago

1

Chapter 57.1
1 month ago

1

Chapter 56.2
1 month ago

1

Chapter 56.1
1 month ago

1

Chapter 55.2
1 month ago

1

Chapter 55.1
1 month ago

1

Chapter 54.2
1 month ago

1

Chapter 54.1
1 month ago

1

Chapter 53.2
1 month ago

1

Chapter 53.1
1 month ago

1

Chapter 52.2
1 month ago

1

Chapter 52.1
1 month ago

1

Chapter 51.2
1 month ago

1

Chapter 51.1
1 month ago

1

Chapter 50.2
1 month ago

1

Chapter 50.1
1 month ago

1

Chapter 49.2
1 month ago

1

Chapter 49.1
1 month ago

1

Chapter 48.2
1 month ago

1

Chapter 48.1
1 month ago

1

Chapter 47.2
1 month ago

1

Chapter 47.1
1 month ago

1

Chapter 46.2
1 month ago

1

Chapter 46.1
1 month ago

1

Chapter 45.2
1 month ago

1

Chapter 45.1
1 month ago

1

Chapter 44.2
1 month ago

1

Chapter 44.1
1 month ago

1

Chapter 43.2
1 month ago

1

Chapter 43.1
1 month ago

1

Chapter 42.2
1 month ago

1

Chapter 42.1
1 month ago

1

Chapter 41.2
1 month ago

1

Chapter 41.1
1 month ago

1

Chapter 40.2
1 month ago

1

Chapter 40.1
1 month ago

1

Chapter 39.2
1 month ago

1

Chapter 39.1
1 month ago

1

Chapter 38.2
1 month ago

1

Chapter 38.1
1 month ago

1

Chapter 37.2
1 month ago

1

Chapter 37.1
1 month ago

1

Chapter 36.2
1 month ago

1

Chapter 36.1
1 month ago

1

Chapter 35.2
1 month ago

1

Chapter 35.1
1 month ago

1

Chapter 34.2
1 month ago

1

Chapter 34.1
1 month ago

1

Chapter 33.2
1 month ago

1

Chapter 33.1
1 month ago

1

Chapter 32.2
1 month ago

1

Chapter 32.1
1 month ago

1

Chapter 31.2
1 month ago

1

Chapter 31.1
1 month ago

1