Mangas
Sức Mạnh Tối Đa? Ta Lại Là Vong Linh Sư!

Sức Mạnh Tối Đa? Ta Lại Là Vong Linh Sư! [Manhua]

Alternative Titles: Đọ Sức Mạnh Sao? Nhưng Ta Là Vong Linh Pháp Sư!
Story of: Sức Mạnh Tối Đa? Ta Lại Là Vong Linh Sư!

Kiều Du tiến vào vũ trụ thứ nguyên đạt được chức nghiệp bí ẩn là "Vong Linh Sư". Tuy nhiên, tại điểm xuất phát, cả trí lực và tinh thần của Kiều Du đều bằng 0, và anh ta còn có một tài năng rất kỳ quặc. Kiều Du phẫn nộ đã tăng hết điểm thuộc tính vào Sức mạnh! Ai nói "Vong Linh Sư" không thể đối mặt trực tiếp với người chơi? Nhìn xem Kiều Du một đấm chết Mộng Xà đến từ thế giới khác, những người chơi trong thế giới đó đều điên cuồng. Anh trai à, xin đừng đối đầu trực tiếp với người chơi nữa! Anh là một "Vong Linh Sư" đó! Xin anh hãy triệu hồi một linh hồn đi!

4
0
5