Mangas
Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ [Manhua]

Story of: Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Ta tên Lâm Nghị, tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà xuyên qua đến thế giới khác, thế giới này yêu ma hoành hành, ta nên như thế nào sống sót? May mà ta bắt đầu giải tỏa hàng yêu phổ, yêu ma quỷ quái, đều là ta thu phục! Nhưng mà...... Hàng yêu phổ đứng đầu bảng đúng là người bên gối?!

13
0
5