Mangas
Ta Dựa Vào Cà Khịa Để Trở Thành Đại Lão Thể Tu

Ta Dựa Vào Cà Khịa Để Trở Thành Đại Lão Thể Tu [Manhua]

Story of: Ta Dựa Vào Cà Khịa Để Trở Thành Đại Lão Thể Tu

Tiêu Diệp ngoài ý muốn xuyên đến thế giới tu chân, vốn tưởng rằng có thể bước lên con đường tu tiên, nhưng không ngờ kiểm tra ra không có linh căn. May mắn thay, hắn trói định với hệ thống phun tào nhận được thể năng. Sau đó bị cuốn vào thảm án diệt môn của Tiêu gia, bị Tiêu Hân đích nữ của Tiêu gia nhận nhầm là đệ tử Tiêu gia nên hắn vừa ôm đùi sư tỷ vừa điều tra nguyên nhân Tiêu gia bị diệt môn. Đồng thời, nhờ vào hệ thống phun tào tu thể thành thánh.

13
0
5