Mangas
Ta Dùng Cơ Bắp Xưng Bá Tu Tiên Giới

Ta Dùng Cơ Bắp Xưng Bá Tu Tiên Giới [Manhua]

Story of: Ta Dùng Cơ Bắp Xưng Bá Tu Tiên Giới

Chấn kinh! Đỉnh cấp đại lão lại bị một bộ tập thể dục theo đài đánh bại! Quyền đả khí vận cường giả, chân đá tu tiên đại năng, không có linh căn, không cách nào vận dụng linh khí, lại dựa vào một thân cơ bắp đạp lên tu tiên đỉnh phong

10
0
5