Mangas
Ta Dưỡng Ra Nhân Vật Phản Diện Là Nữ Đế Yandere

Ta Dưỡng Ra Nhân Vật Phản Diện Là Nữ Đế Yandere [Manhua]

Alternative Titles: Ta Nuôi Dưỡng Nữ Đế Thành Nhân Vật Phản Diện Yandere
Story of: Ta Dưỡng Ra Nhân Vật Phản Diện Là Nữ Đế Yandere

Cảm giác khi bị đệ tử mình tốn công tốn sức nuôi lớn phản bội là như thế nào?! Sau khi cạn kiệt tu vi cuối cùng cũng có cơ hội sống lại! Kiếp này, hắn đã bị hắc hoá. Giúp nữ chính á? Nếu đã xuyên thành nhân vật phản diện thì tất nhiên phải làm cho tới cùng! Chỉ cần ta đủ mạnh, thì chắc chắn sẽ chiến thắng ông trời!

15
0
5