Mangas
Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên [Manhua]

Story of: Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ

19
0
5

Chapters List

Chapter 707
2 weeks ago

2

Chapter 706
2 weeks ago

2

Chapter 705
3 weeks ago

2

Chapter 704
3 weeks ago

2

Chapter 703
1 month ago

2

Chapter 702
1 month ago

2

Chapter 701
1 month ago

2

Chapter 700
1 month ago

2

Chapter 699
1 month ago

2

Chapter 698
1 month ago

2

Chapter 697
1 month ago

2

Chapter 696
1 month ago

3

Chapter 695
1 month ago

4

Chapter 694
2 months ago

4

Chapter 693
2 months ago

5

Chapter 692
2 months ago

5

Chapter 691
2 months ago

5

Chapter 690
2 months ago

5

Chapter 689
2 months ago

5

Chapter 688
2 months ago

5

Chapter 687
2 months ago

6

Chapter 686
2 months ago

6

Chapter 685
3 months ago

6

Chapter 684
3 months ago

6

Chapter 683
3 months ago

6

Chapter 682
3 months ago

6

Chapter 681
3 months ago

6

Chapter 680
3 months ago

6

Chapter 679
3 months ago

6

Chapter 678
3 months ago

6

Chapter 677
3 months ago

6

Chapter 676
3 months ago

6

Chapter 675
3 months ago

6

Chapter 674
3 months ago

6

Chapter 673
3 months ago

6

Chapter 672
3 months ago

6

Chapter 671
3 months ago

6

Chapter 670
3 months ago

6

Chapter 669
3 months ago

6

Chapter 668
3 months ago

6

Chapter 667
3 months ago

6

Chapter 666
3 months ago

6

Chapter 665
3 months ago

6

Chapter 664
3 months ago

6

Chapter 663
3 months ago

6

Chapter 662
3 months ago

6

Chapter 661
3 months ago

6

Chapter 660
3 months ago

6

Chapter 659
3 months ago

6

Chapter 658
3 months ago

6

Chapter 657
3 months ago

6

Chapter 656
3 months ago

6

Chapter 655
3 months ago

6

Chapter 654
3 months ago

6

Chapter 653
3 months ago

6

Chapter 652
3 months ago

6

Chapter 651
3 months ago

6

Chapter 650
3 months ago

6

Chapter 649
3 months ago

6

Chapter 648
3 months ago

6

Chapter 647
3 months ago

6

Chapter 646
3 months ago

6

Chapter 645
3 months ago

6

Chapter 644
3 months ago

6

Chapter 643
3 months ago

6

Chapter 642
3 months ago

6

Chapter 641
3 months ago

6

Chapter 640
3 months ago

6

Chapter 639
3 months ago

6

Chapter 638
3 months ago

6

Chapter 637
3 months ago

6

Chapter 636
3 months ago

6

Chapter 635
3 months ago

6

Chapter 634
3 months ago

6

Chapter 633
3 months ago

6

Chapter 632
3 months ago

6

Chapter 631
3 months ago

6

Chapter 630
3 months ago

6

Chapter 629
3 months ago

6

Chapter 628
3 months ago

6

Chapter 627
3 months ago

6

Chapter 626
3 months ago

6

Chapter 625
3 months ago

6

Chapter 624
3 months ago

6

Chapter 623
3 months ago

6

Chapter 622
3 months ago

6

Chapter 621
3 months ago

6

Chapter 620
3 months ago

6

Chapter 619
3 months ago

6

Chapter 618
3 months ago

6

Chapter 617
3 months ago

6

Chapter 616
3 months ago

6

Chapter 615
3 months ago

6

Chapter 614
3 months ago

6

Chapter 613
3 months ago

6

Chapter 612
3 months ago

6

Chapter 611
3 months ago

6

Chapter 610
3 months ago

6

Chapter 609
3 months ago

6

Chapter 608
3 months ago

6