Mangas
Ta Ở Dị Giới Sao Chép Tuyệt Thế Thần Công

Ta Ở Dị Giới Sao Chép Tuyệt Thế Thần Công [Manhua]

Alternative Titles: Ta Ở Dị Giới Bú Liếm Tuyệt Thế Thần Công
Story of: Ta Ở Dị Giới Sao Chép Tuyệt Thế Thần Công

Trùng sinh làm một Ma Tôn nhưng chỉ có thể dựa vào phục chế công pháp để lên đỉnh cao thiên hạ! Khoan đã, sao chép võ công, sao lại có kỹ năng bá đạo như vậy! Sư Phụ, Sư Cô, Sư Muội, các chị em xinh đẹp hãy đợi đó cho ta!

12
0
5