Mangas
Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch

Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch [Manhua]

Alternative Titles: Trăm Năm Ẩn Luyện
Story of: Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch

Rõ ràng xuyên qua thành huyền huyễn thế giới cường đại thế gia thiếu gia, lại bị phạt ra tổ trạch, ở đến vắng vẻ tiểu viện!? Sở Huyền Nhất điểm đều không thèm để ý, ta thế nhưng là có càng trạch càng mạnh hệ thống! Chỉ cần ta đầy đủ trạch! Ta liền có thể đủ mạnh! Đinh ~ Trạch một ngày, ban thưởng Kim Cương Bất Hoại thần công...... Đinh ~ Trạch một năm, thưởng ban thưởng Ngọc Hư Tiên Kinh + Trăm năm tu vi...... Đinh ~ Trạch mười năm, ...... Ai cũng đừng nghĩ để cho ta sở huyền đi ra ngoài, ta liền muốn ở nhà trạch lấy!

13
0
5

Chapters List

Chapter 314
3 months ago

5

Chapter 313
3 months ago

6

Chapter 312
3 months ago

5

Chapter 311
3 months ago

5

Chapter 310
3 months ago

6

Chapter 309
3 months ago

5

Chapter 308
3 months ago

6

Chapter 307
3 months ago

5

Chapter 306
3 months ago

5

Chapter 305
3 months ago

6

Chapter 304
3 months ago

5

Chapter 303
3 months ago

5

Chapter 302
3 months ago

5

Chapter 301
3 months ago

5

Chapter 300
3 months ago

5

Chapter 299
3 months ago

6

Chapter 298
3 months ago

6

Chapter 297
3 months ago

5

Chapter 296
3 months ago

6

Chapter 295
3 months ago

5

Chapter 294
3 months ago

6

Chapter 293
3 months ago

5

Chapter 292
3 months ago

5

Chapter 291
3 months ago

6

Chapter 290
3 months ago

5

Chapter 289
3 months ago

6

Chapter 288
3 months ago

5

Chapter 287
3 months ago

6

Chapter 286
3 months ago

6

Chapter 285
3 months ago

5

Chapter 284
3 months ago

5

Chapter 283
3 months ago

5

Chapter 282
3 months ago

5

Chapter 281
3 months ago

6

Chapter 280
3 months ago

6

Chapter 279
3 months ago

6

Chapter 278
3 months ago

5

Chapter 277
3 months ago

5

Chapter 276
3 months ago

5

Chapter 275
3 months ago

5

Chapter 274
3 months ago

5

Chapter 273
3 months ago

6

Chapter 272
3 months ago

5

Chapter 271
3 months ago

5

Chapter 270
3 months ago

5

Chapter 269
3 months ago

5

Chapter 268
3 months ago

5

Chapter 267
3 months ago

5

Chapter 266
3 months ago

5

Chapter 265
3 months ago

5

Chapter 264
3 months ago

5

Chapter 263
3 months ago

5

Chapter 262
3 months ago

5

Chapter 261
3 months ago

5

Chapter 260
3 months ago

5

Chapter 259
3 months ago

6

Chapter 258
3 months ago

5

Chapter 257
3 months ago

6

Chapter 256
3 months ago

5

Chapter 255
3 months ago

5

Chapter 254
3 months ago

5

Chapter 253
3 months ago

5

Chapter 252
3 months ago

5

Chapter 251
3 months ago

6

Chapter 250
3 months ago

6

Chapter 249
3 months ago

5

Chapter 248
3 months ago

5

Chapter 247
3 months ago

5

Chapter 246
3 months ago

5

Chapter 245
3 months ago

5

Chapter 244
3 months ago

6

Chapter 243
3 months ago

5

Chapter 242
3 months ago

5

Chapter 241
3 months ago

5

Chapter 240
3 months ago

6

Chapter 239
3 months ago

5

Chapter 238
3 months ago

6

Chapter 237
3 months ago

5

Chapter 236
3 months ago

5

Chapter 235
3 months ago

6

Chapter 234
3 months ago

5

Chapter 233
3 months ago

6

Chapter 232
3 months ago

5

Chapter 231
3 months ago

5

Chapter 230
3 months ago

5

Chapter 229
3 months ago

6

Chapter 228
3 months ago

5

Chapter 227
3 months ago

5

Chapter 226
3 months ago

5

Chapter 225
3 months ago

5

Chapter 224
3 months ago

5

Chapter 223
3 months ago

5

Chapter 222
3 months ago

6

Chapter 221
3 months ago

5

Chapter 220
3 months ago

5

Chapter 219
3 months ago

6

Chapter 218
3 months ago

5

Chapter 217
3 months ago

5

Chapter 216
3 months ago

5

Chapter 215
3 months ago

5