Mangas
Ta, Thiên Sát Cô Tinh

Ta, Thiên Sát Cô Tinh [Manhua]

Story of: Ta, Thiên Sát Cô Tinh

Quý Hữu Xuyên vì báo thù cho cha mẹ mà truy xét tổ chức thần bí, trong một lần giao chiến quyết liệt đã thả ra 36 con ác ma, cũng ký kết khế ước với ác ma mạnh nhất Chessia, để tốt hơn cho việc điều tra tổ chức và thu hồi 36 con ác ma mà gia nhập tiểu đội "Thiên Khiển", sau một loạt sự kiện như trải qua sự phản bội của đội viên, sự hi sinh của bạn tốt, lưu lạc đồng hoang. Quý Hữu Xuyên và Chessia cùng nhau vạch trần âm mưu ngàn năm sau lưng hạo kiếp Hồng Vũ!

13
0
5