Mangas
Tế Phẩm Tân Nương Dắt Ác Long Bỏ Trốn Rồi !

Tế Phẩm Tân Nương Dắt Ác Long Bỏ Trốn Rồi ! [Manhua]

Alternative Titles: Tế phẩm tân nương bắt cóc ác long rồi!
Story of: Tế Phẩm Tân Nương Dắt Ác Long Bỏ Trốn Rồi !

Trưởng công chúa Hi Na bị kết tội phản quốc và bị ném vào động huyệt của ác long để lấy cơ thể của mình nuôi rồng. Nhưng tại sao không có ác long trong hang, mà chỉ có một người đàn ông trần truồng da đen đang thoi thóp?

19
0
5