Mangas
Thảm Họa Tử Linh Sư

Thảm Họa Tử Linh Sư [Manhua]

Alternative Titles: Tử Linh Pháp Sư: Ta Chính Là Thiên Tai
Story of: Thảm Họa Tử Linh Sư

Thế giới game hòa làm một với hiện thực, mọi quy tắc bị phá vỡ,nhân loại tiến vào thời đại toàn dân chuyển chức. Chỉ có trở thành chuyển chức giả! Thăng cấp biến mạnh! Mới có thể bước lên đỉnh cao của đời người! Vào ngày chuyển chức,Lâm Mặc thức tỉnh chức nghiệp ẩn độc nhất Tử Linh Pháp Sư. Từ đây Chỉ cần vật triệu hoàn không chết thì Thì đồng nghĩa Lâm Mặc cũng sẽ không bao giờ chết. "Ta ngồi trên hài cốt thần tọa, đi lại giữa sự sống và cái chết"

15
0
5

Chapters List

Chapter 83
1 day ago

0

Chapter 82
1 month ago

2

Chapter 81
1 month ago

2

Chapter 80
1 month ago

2

Chapter 79
1 month ago

5

Chapter 78
1 month ago

5

Chapter 77
2 months ago

4

Chapter 76
2 months ago

4

Chapter 74
2 months ago

5

Chapter 73
2 months ago

5

Chapter 72
2 months ago

5

Chapter 71
2 months ago

5

Chapter 70
2 months ago

5

Chapter 69
3 months ago

5

Chapter 68
3 months ago

5

Chapter 67
3 months ago

5

Chapter 66
3 months ago

5

Chapter 65
3 months ago

5

Chapter 64
3 months ago

5

Chapter 63
3 months ago

5

Chapter 62
3 months ago

5

Chapter 61
3 months ago

5

Chapter 60
3 months ago

5

Chapter 59
3 months ago

5

Chapter 58
3 months ago

5

Chapter 57
3 months ago

5

Chapter 56
3 months ago

5

Chapter 55
3 months ago

5

Chapter 54
3 months ago

5

Chapter 53
3 months ago

5

Chapter 52
3 months ago

5

Chapter 51
3 months ago

5

Chapter 50
3 months ago

4

Chapter 49
3 months ago

5

Chapter 48
3 months ago

5

Chapter 47
3 months ago

5

Chapter 46
3 months ago

5

Chapter 45
3 months ago

5

Chapter 44
3 months ago

5

Chapter 43
3 months ago

5

Chapter 42
3 months ago

5

Chapter 41
3 months ago

5

Chapter 40
3 months ago

5

Chapter 39
3 months ago

5

Chapter 38
3 months ago

5

Chapter 37
3 months ago

5

Chapter 36
3 months ago

5

Chapter 35
3 months ago

5

Chapter 34
3 months ago

5

Chapter 33
3 months ago

5

Chapter 32
3 months ago

5

Chapter 31
3 months ago

5

Chapter 30
3 months ago

5

Chapter 29
3 months ago

5

Chapter 28
3 months ago

4

Chapter 27
3 months ago

4

Chapter 26
3 months ago

5

Chapter 25
3 months ago

5

Chapter 24
3 months ago

5

Chapter 23
3 months ago

5

Chapter 22
3 months ago

5

Chapter 21
3 months ago

5

Chapter 20
3 months ago

5

Chapter 19
3 months ago

5

Chapter 18
3 months ago

5

Chapter 17
3 months ago

5

Chapter 16
3 months ago

5

Chapter 15
3 months ago

5

Chapter 14
3 months ago

5

Chapter 13
3 months ago

5

Chapter 12
3 months ago

5

Chapter 11
3 months ago

5

Chapter 10
3 months ago

5

Chapter 9
3 months ago

5

Chapter 8
3 months ago

5

Chapter 7
3 months ago

5

Chapter 6
3 months ago

5

Chapter 5
3 months ago

5

Chapter 4
3 months ago

5

Chapter 3
3 months ago

5

Chapter 2
3 months ago

4

Chapter 1
3 months ago

5